Investeringen hard nodig

13-05-2013 De Economische Barometer van Koninklijke Metaalunie laat het eerste kwartaal een contrastrijk beeld zien.

De resultaten van ondernemers in het mkb-metaal zijn gemiddeld onverminderd slecht, maar de verwachtingen voor het volgende kwartaal zijn iets positiever. De forward load was een halfjaar geleden gemiddeld nog 7,3 weken, nu is dit opgelopen tot 8,5 weken.


De afgelopen kwartalen was al duidelijk dat bedrijven die zich vooral richten op de binnenlandse markt het lastig hebben. Deze trend zet zich voort, de binnenlandse markt blijft kwakkelen. Een lichtpuntje is de waardering van de orderpositie. Deze is na 2 negatieve kwartalen weer voorzichtig positief. Datzelfde geldt ook voor de verwachte binnenlandse orderpositie voor het 2de kwartaal.

Tegenstellingen
De binnenlandse orderportefeuille en de prijsdruk maken dat het bedrijfsresultaat slechter is dan het kwartaal ervoor, voor de derde keer op rij. Daar staat tegenover dat het verwachte bedrijfsresultaat beter is dan in de 2de helft van 2012. Het aantal bedrijven dat winst maakt, is nagenoeg gelijk gebleven met het 4e kwartaal van 2012. Het aantal bedrijven dat verlies maakt is iets afgenomen. Een positief signaal.

De afgelopen 5 kwartalen ontwikkelt de export zich substantieel beter dan de binnenlandse markt. Deze trend heeft zich verder versterkt. Dit geldt zowel voor de realisaties in het 1e kwartaal als voor de verwachtingen voor het 2de.

Negatieve investeringsverwachting
De investeringsverwachting is al sinds de aanvang van de crisis eind 2008 negatief. Dit keer valt op dat er iets meer bedrijven zijn die verwachten meer in het machinepark te gaan investeren, terwijl het aantal bedrijven dat minder denkt te gaan investeren voorzichtig afneemt. Meer investeringen zijn hard nodig, omdat de lage investeringen sinds 2008 een groot gevaar vormen voor het innovatievermogen en daarmee de concurrentiekracht van de sector.

Bron:Metaalunie

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl