Investeringen in het kleinbedrijf vinden eindelijk weg omhoog

01-09-2016 De investeringen in het mkb komen eindelijk op gang. In navolging van middelgrote en grote bedrijven beginnen ondernemers in het kleinbedrijf ook weer te investeren. Zo blijkt uit de ING Investeringsbarometer.

De investeringen worden gestuwd door een positief en stabiel ondernemersvertrouwen en een verbeterde financiële positie van bedrijven. Alleen in de horeca en detailhandel is nog geen sprake van een jubelstemming. De ING Investeringsbarometer staat in het derde kwartaal van 2016 op 6%.


Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van de voorgaande kwartalen en toont aan dat er in het mkb weer ruimte is voor investeringen. Na een aarzelende start profiteert het mkb nu ook van de in 2014 ingezette economische groei.

Dat de investeringsbereidheid in het mkb een sprong maakt komt met name doordat ook kleinere ondernemers (tot 50 werknemers, exclusief zzp’ers) weer gaan investeren. In het midden- en grootbedrijf (vanaf 50 werknemers) was in het vierde kwartaal van 2015 al sprake van een sterke verbetering in de investeringsbereidheid. Dat het kleinbedrijf drie kwartalen later volgt komt doordat veel van deze bedrijven toeleverancier zijn aan middelgrote en grote bedrijven. Eerst moet het in deze bedrijven beter gaan voordat dit doorsijpelt naar het kleinbedrijf. Ook zijn kleinere ondernemers met name actief op de binnenlandse markt, welke later is hersteld dan de internationale markt.

De toegenomen bereidheid tot investeren geldt echter nog niet voor alle sectoren. De bouw, industrie en groothandel laten een aanzienlijke verbetering in investeringsbereidheid zien ten opzichte van een jaar geleden. Daarentegen is de bereidheid tot investeren in de detailhandel en horeca in het derde kwartaal wederom negatief. De terugval van de investeringsbereidheid in de transport komt mede doordat in deze sector in het afgelopen jaar veel uitgestelde investeringen hebben plaatsgevonden. Daar wordt nu een pas op de plaats gemaakt.

Mkb investeert in groei
Ten opzichte van een jaar geleden zijn meer ondernemers van plan te investeren in uitbreidingsinvesteringen als sales- en marketingactiviteiten, voorraden en machines. Hiermee zet het mkb de komende twaalf maanden vooral in op groei. Een jaar geleden betroffen de geplande investeringen nog voornamelijk vervangingsinvesteringen van computers en software.

Er zijn aanzienlijke verschillen tussen kleinere (tot 50 werknemers) en middelgrote mkb-bedrijven (50 tot 250 werknemers) wat betreft het soort investeringen. Middelgrote ondernemers verwachten de komende twaalf maanden vooral te investeren in machines en in het aantrekken en scholen van personeel. Daarentegen zijn kleinere ondernemers vooral van plan te investeren in sales- en marketingactiviteiten, voorraden en computers.

De investeringen worden gestuwd door een stabiel ondernemersvertrouwen en een verbetering van de financiële positie van veel bedrijven. Voordat bedrijven overgaan tot investeren is het belangrijk om een solide financiële basis te hebben. Met name mkb-bedrijven zijn hard getroffen door de economische crisis en hebben daardoor flink moeten interen op de financiële reserves. In de afgelopen twee jaar zijn veel ondernemers dan ook bezig geweest met het versterken van hun financiële basis. Dankzij een aantrekkende economie is de financiële positie in het mkb dit jaar in de meeste sectoren aanzienlijk verbeterd en is er weer ruimte voor investeringen. Daarbij maakt een lage rente het relatief goedkoop om geld te lenen voor investeringen.

Investeringsbereidheid trekt verder aan
ING Economisch Bureau verwacht dat de investeringsbereidheid in het mkb de komende maanden verder toeneemt. Dankzij een aantrekkende economie zal de financiële positie van met name kleinere ondernemers, het gros van het mkb, verder verbeteren, waardoor er bij steeds meer ondernemers ruimte komt voor investeringen. Daarentegen bestaat bij de middelgrote bedrijven, die veelal internationaal actief zijn, het risico dat zij hun investeringen uitstellen of helemaal afstellen wegens internationale onzekerheden en geopolitieke spanningen als de brexit, de groeivertraging in China, de lage olieprijs en de situatie in het Midden-Oosten.

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl