Machinerichtlijn praktisch toepassen herzien en gepubliceerd!

30-05-2016 Praktijkgids: Machinerichtlijn praktisch toepassen - 4de herziene druk 2016 is onlangs gepubliceerd. Deze uitgave vervangt de vorige uitgave van 2009.

Deze uitgave is bedoeld om ontwerpers en fabrikanten van machines een goed begrip te geven van de intenties en inhoud van de Machinerichtlijn. Zij moeten immers zorgen dat hun producten voldoen aan vele eisen, waaronder de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van de Machinerichtlijn.


In dit boek worden de verbanden tussen de Machinerichtlijn en aanverwante richtlijnen uiteengezet en wordt de koppeling gemaakt naar de dagelijkse praktijk.

De stroomschema’s in deze praktijkgids helpen de ontwerper en de fabrikant de juiste richtlijnen te selecteren en de eisen voor de eigen situatie te interpreteren. Door wijzigingen aan bestaande of nieuwe machines (samenstellingen) kunnen beheerders en/of technische diensten de rol van fabrikant van een ‘nieuwe machine’ krijgen.

In dat geval dient eveneens aan de vereisten van de Machinerichtlijn en mogelijk andere relevante Europese richtlijnen te worden voldaan, zoals het opstellen van technische documentatie, ondertekening van de EG-verklaring van overeenstemming en het aanbrengen van de CE-markering. Bij aankoop moet erop worden gelet of die machines voldoen aan de ‘stand der techniek’. Deze gids is voor inkopers en beheerders van machines dan ook een handig hulpmiddel.

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl