Meedoen aan herziening EN-ISO 14122 normenserie?

19-05-2014 De normenserie NEN-EN-ISO 14122 (veiligheid van machines - permanente toegangsmiddelen tot machines) wordt herzien.

Deelnemen in de ontwikkeling en revisie van de normenserie EN-ISO 14122 of als lid van de normcommissie?

U kunt zich opgeven voor een van de onderstaande voorstellen:




1. Deelname aan een “platform 14122-serie” (minimale deelname is zes personen/ organisaties).
Platformleden kunnen meedoen aan het normalisatieproces rondom deze normen na aanmelding bij ondergetekende.

Aanmelding voor het platform betekent dat u:
- wordt uitgenodigd voor minimaal twee bijeenkomsten per jaar om op de hoogte te worden gebracht van de stand van zaken en de voortgang te bespreken;
- inzage krijgt in de voorontwerpen van de normen;
- feitelijk een adviseursrol vervult t.b.v. de commissieleden van de NC 341018;
- als adviseur geen stemrecht heeft over de norminhoud;
- als uitsluitend platformdeelnemer niet het recht hebt deel te nemen aan een officiële werkgroep-, normcommissie- of TC-vergadering;
- een bijdrage betaalt van € 380, - ex BTW per persoon, per kalenderjaar.
- toegang krijgt tot het besloten platformgedeelte van het Livelink documentenbeheersysteem.

2. Deelname aan de normcommissie NC 341018 “Veiligheid van machines”
Iedere in Nederland (of België) gevestigde belanghebbende kan zich aanmelden voor de normcommissie 341018.

Aanmelding voor de normcommissie betekent dat u:
- wordt uitgenodigd voor twee commissievergaderingen per jaar. Deze vergaderingen zijn gecombineerd met de “elektrotechnische tegenhanger” de NEC 44-commissie en worden meestal wisselend bij deelnemers op locatie gehouden. Qua tijdsbeslag moet u op 5 dagen per jaar rekenen;
- inzage krijgt in alle documenten die binnen de CEN/TC 114 en ISO/TC 199 gremia circuleren, dus niet alleen de 14122-documenten;
- samen met de andere commissieleden stemrecht heeft over het al dan niet accepteren van de normen en commentaar kunt indienen dat door de werkgroepen moet worden behandeld;
- kunt worden afgevaardigd namens NL naar de TC-vergaderingen en als expert kunt deelnemen aan de werkgroepen waar de normen worden behandeld;
- een bijdrage betaalt van € 1210,- ex BTW per jaar; dit bedrag volgt de inflatiecorrectie.
- voorzitter van de NC 341018 is ir. Paul Hoogerkamp, NEN-secretaris is ir. Hans Weber.

Meer informatie en deelnemen
Aanmelden voor een van de opties kan bij ondergetekende:
iv@nen.nl

of bij Mw. Saskia Ham, projectassistent:
saskia.ham@nen.nl

Op 28 mei 2014 willen wij de eindbalans opmaken met betrekking tot de vorming van een platform; Graag dus uw reacties voor die datum!

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.



015 2 690 180

iv@nen.nl