Meer onderzoek en innovatie bij Nederlandse bedrijven

12-11-2015 Door Nederlandse bedrijven en instellingen werd in 2014 ruim 13 miljard euro uitgegeven aan onderzoek en ontwikkeling (R&D), 3 procent meer dan in 2013. Bedrijven en hogere onderwijsinstellingen gaven meer geld uit aan R&D, publieke onderzoeksinstellingen minder.

Daarnaast nam ook het aantal bedrijven dat innoveert, de afgelopen jaren toe. Bedrijven gaven in 2014 met 7,4 miljard euro het meeste geld uit aan R&D. Het zijn vooral de grotere bedrijven die hieraan geld besteden. De uitgaven aan R&D in Nederland kwamen in 2014 overeen met 2 procent van het bbp. In voorafgaande jaren was dit percentage vrijwel even hoog.

Bedrijfsleven grootste investeerder in R&D
Bedrijven gaven in 2014 met 7,4 miljard euro het meeste geld uit aan R&D. Het zijn vooral de grotere bedrijven die hieraan geld besteden. Van de uitgaven wordt 60 procent gedaan door bedrijven met meer dan 250 werknemers.

De industriële sector geeft het meest geld uit aan R&D. Deze sector is verantwoordelijk voor 59 procent van de uitgaven. De dienstensector neemt 35 procent van het totale R&D bedrag voor zijn rekening. Opmerkelijk is dat in de industrie de R&D-uitgaven maar door een kwart van de bedrijven voor hun rekening worden genomen. In de dienstensector gebeurt dat door ruim twee derde van de bedrijven

Helft van de bedrijven innoveert
In de periode 2012-2014 was 47 procent van de bedrijven bezig met een vorm van innovatie. Hierin is niet-technologische innovatie inbegrepen. Het aantal innoverende bedrijven was hoger dan in de periode 2010-2012 (38 procent). De groei zat vooral in technologische innovaties ten behoeve van het productieproces. De productinnovaties namen daarentegen nauwelijks toe.

R&D-uitgaven zijn vooral gericht op technologische innovaties. Bijna 17 duizend bedrijven rondde in de periode 2012-2014 één of meerdere van dergelijke technologische innovaties af. Dit is een toename van 7 procent ten opzichte van de periode 2010-2012. Ook het aantal bedrijven dat technologische innovaties in het verschiet heeft, nam toe. Hier staat tegenover dat ook bij meer bedrijven technologische innovaties werden afgebroken.

Bron:CBS

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl