Meer robots > meer banen

29-10-2019 In 2018 gebruikte 7% van de bedrijven robots. Vooral bedrijven in de industrie en researchinstellingen maakten gebruik van bijvoorbeeld lasrobots of zelfsturende voertuigen in magazijnen.

Ook andere relatief nieuwe ICT-toepassingen als cloud-computing en 3D-printing hebben hun weg gevonden in het Nederlandse bedrijfsleven. Dit meldt het CBS in de publicatie ‘ICT, kennis en economie 2019’.De cijfers komen uit een enquête onder bedrijven met 10 of meer werkzame personen.


Niet alle bedrijfstakken behoren tot de onderzoekspopulatie; de landbouw valt hier bijvoorbeeld niet onder.

Industrie: 3 op de 10 bedrijven zetten robots in
In de industrie zette 29% van de bedrijven een industriële of service robot in. Ook researchinstellingen gebruikten relatief vaak robots (13%).

In de industrie, de bedrijfstak waarin robots het meest werden ingezet, had de ingebruikname ervan vaak geen effect op het aantal banen. Desalniettemin hadden robots bij een kwart van de industriële bedrijven die robotica gebruikten gevolgen voor het aantal banen. Bij researchinstellingen (onderdeel van de bedrijfstak Advies en onderzoek) zorgde het gebruik van robots ervoor dat er meer banen bij kwamen dan er verdwenen.

Bij middelgrote bedrijven - met 100 tot 250 werkzame personen - kwam robotica het vaakst voor (18%). Van de bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen zette 4% een industriële of service robot in.

Helft bedrijven maakt gebruik van cloud
In 2018 maakte 49% van de bedrijven gebruik van de cloud. Twee jaar eerder gold dit voor 35%. De meest gebruikte vormen van cloud-computing zijn database hosting en opslag van bestanden (als cloud-dienst). Beide cloud-diensten werden in 2018 door 35% van de bedrijven gebruikt. Het gebruik van rekenkracht voor software van het bedrijf in de cloud kwam het minst vaak voor.

Grotere bedrijven maken verhoudingsgewijs vaker gebruik van de cloud dan kleinere bedrijven. Van de bedrijven met meer dan 250 werkzame personen gebruikte 78% cloud-diensten. Bij 46% van de bedrijven van 10 tot 50 werkzame personen was dat het geval. Vooral bedrijven in de bedrijfstak informatie en communicatie gebruikten cloud-diensten.

3D-printing bij 5% bedrijven
In 2017 werd door 5% van de bedrijven gebruikgemaakt van 3D-printen. Met name researchinstellingen gebruikten 3D-printing. Bijna 1 op de 5 bedrijven zette 3D-printers in. Ook bij bedrijven in de industrie werd relatief veel aan 3D-printing gedaan (11%). Bij grote bedrijven - met meer dan 500 werkzame personen - maakte 1 op de 10 bedrijven gebruik van een 3D-printer, terwijl dit 3% bedroeg bij bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen.

Het merendeel van de bedrijven dat gebruikmaakte van 3D-printing deed dat om prototypes of modellen te maken. Het maken van modellen voor intern gebruik met behulp van een 3D-printer komt vooral voor bij researchinstellingen. Voor 17% van alle researchinstellingen was dit de reden om gebruik te maken van een 3D-printer.

Bron: engineersonline

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl