‘Metaalindustrie en machinebouw kunnen fors energie besparen’

17-07-2013 Bedrijven in de metaalindustrie en machinebouw kunnen fors besparen op hun energiegebruik. Een besparing van 12 procent is mogelijk.

Dit is vergelijkbaar met het jaarlijks energieverbruik van ongeveer 1.600 huishoudens. Dat stelt de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) die industriële grootverbruikers controleert op energiebesparing.De OZHZ houdt sinds 2011 energiecontroles bij bedrijven en instellingen in Zuid-Holland. De bedrijven vallen onder de Wet milieubeheer of het Activiteitenbesluit. Het Activiteitenbesluit bevat algemene milieuregels voor bedrijven. Naast de metaalindustrie en machinebouw zijn dit bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie en de chemie.

Volgens de geldende regelgeving zijn deze organisaties verplicht om een aantal energiebesparende maatregelen te treffen. Doel van deze maatregelen is onder andere het terugdringen van CO2-emissies.

Industriële grootverbruikers
In 2011 en 2012 heeft OZHZ dertig industriële grootverbruikers geïnspecteerd. Deze bedrijven verbruiken jaarlijks meer dan 200.000 kWh aan elektra en 75.000 m3 aan gas.

Energiebesparing
OZHZ concludeert in haar ‘Rapportage Grootverbruikers’ dat er bij de industriële grootverbruikers in Zuid-Holland een energiebesparing van in totaal 12 % haalbaar is. Dit is volgens OZHZ vergelijkbaar met het jaarlijks energieverbruik van ongeveer 1.600 huishoudens.

Het CO2 besparingspotentieel bij de onderzochte instellingen bedraagt ruim 8% per jaar en komt neer op een vermindering van ca. 6.200 ton CO2.

CO2-emissies
Het CO2 besparingspotentieel bij de onderzochte instellingen bedraagt ruim 8 % per jaar. Dit komt neer op een vermindering van zo’n 6.200 ton CO2.

Uit de inspecties is gebleken dat een aantal grootverbruikers het energiebeheer op orde heeft. Met andere bedrijven heeft OZHZ afspraken gemaakt over het alsnog treffen van energiebesparende maatregelen.

OZHZ gaat dit jaar scholen en hotels in de regio controleren op energiebesparing. Eerder werden zorginstellingen bezocht.

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl