Metallurgische industrie werkt aan IMVO-convenant

09-03-2018 De Nederlandse metallurgische sector werkt samen met de Rijksoverheid en maatschappelijke organisaties aan een convenant internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO).

Deze samenwerking biedt de sector de kans om concreet te werken aan meer grip op mogelijke Imvo-risico’s in de wereldwijde metaalketen. Het convenant richt zich op een praktische implementatie van de Oeso-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de EU-conflictmineralenverordening die vanaf 2021 bepaalde zorgvuldigheidsverplichtingen oplegt aan importeurs van tin, tantaal, wolfraam en goud en de 'UN Guiding Principles on Business and human Rights' (UNGP's). Een aantal bedrijven is al bezig op dit gebied.

De sector constateert echter dat er nog ruimte is voor verbetering, zeker met het oog op naderende nieuwe EU-regelgeving en de maatschappij die in toenemende mate verwacht dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor alle aspecten in hun keten. "Daarom heeft de VNMI het initiatief genomen om te komen tot dit IMVO-convenant. We willen graag in beeld krijgen waar de mogelijke IMVO-risico's zich bevinden in de wereldwijde metaalketen en in welke mate deze mogelijk verbonden zijn aan de Nederlandse metallurgische industrie. Dit geldt voor zowel de primaire grondstoffen, bijvoorbeeld metaalertsen, als de secundaire grondstoffen, zoals metaalschroot, die wij verwerken. De samenwerking met onze convenantpartners helpt daarbij", aldus Sekhar Lahiri, directeur VNMI.

Meer grip op Imvo-risico's
Voor meer grip op wereldwijde Imvo-risico's als milieuvervuiling, kinderarbeid, gebrek aan vakbondsvrijheid en schending van de rechten van inheemse volken is krachtenbundeling en samenwerking noodzakelijk. Enerzijds, omdat de verschillende convenantpartners zoals Rijksoverheid, vakbonden en ontwikkelingsorganisaties beschikken over relevante kennis en netwerken en anderzijds, omdat een bredere uitrol van het convenant binnen de EU noodzakelijk is gezien het internationale karakter van de metalenhandel. Dit laatste aspect acht de VNMI cruciaal om daadwerkelijk te komen tot meer grip op Imvo-risico's.

Naast VNMI nemen aan het metaalconvenant de volgende onderhandelingspartijen deel: Tata Steel Nederland, Bettercoal, CNV, FNV, Global March against Labour, IUCN NL, het ministerie van Buitenlandse Zaken, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, en Unicef NL.

ActionAid Nederland, FME, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Terre des Hommes en WO=MEN zijn in een adviserende rol betrokken bij het convenant. De Sociaal Economische Raad begeleidt het metaalconvenant. Dit doet de Ser in lijn met het Ser-advies over Imvo-convenanten uit 2014.

Bron: engineersonline.nl

Norm

NEN-bundel 18:2013 nl;en

Normen voor het lassen van metalen

De Bundel bevat zowel Nederlandstalige als Engelstalige normen

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl