Miljoenen beschikbaar voor snellere startups

26-05-2016 Startende en doorgroeiende bedrijven zijn cruciaal voor de vernieuwing van onze economie. De komende tijd gaat het kabinet daarom maatregelen nemen waardoor zogenaamde startups en scaleups sneller en makkelijker kunnen groeien.

Zo komt er vanaf volgend jaar 27 miljoen euro beschikbaar voor een versoepeling van de gebruikelijk-loonregeling voor innovatieve bedrijven. Oprichters van startups zijn dan niet langer verplicht zichzelf een belastbaar loon uit te keren van 44.000 euro, maar mogen dit de eerste drie jaar op het minimumloon stellen. Zo blijft er meer geld over om te investeren in de onderneming.

Ook maakt het kabinet 23 miljoen euro vrij om samen met private investeerders te investeren in startups en het MKB. Dit maakt minister Kamp van Economische Zaken, mede namens staatssecretaris Wiebes van Financiën, bekend.

Kamp: "Nederland staat internationaal meer en meer bekend als startupland. We zijn opgeklommen tot derde snelst groeiende startup ecosysteem van Europa. Maar we zijn er nog niet, onze groeiambitie blijft groot. Het is belangrijk dat innovatieve start- en scaleups over voldoende investeringskapitaal en financiële slagkracht kunnen beschikken zodat zij sneller kunnen doorgroeien. Zo blijft Nederland een broedplaats voor nieuwe producten, diensten en verdienmodellen."

In nauw overleg met de startupsector heeft het kabinet de afgelopen tijd bekeken wat een goede aanvulling zou zijn op de al bestaande faciliteiten voor startups en het mkb. "De twee regelingen die we vandaag bekendmaken komen tegemoet aan knelpunten die de startupsector zelf bij ons heeft aangegeven. Door op deze wijze structureel extra geld beschikbaar te maken, verwachten we ook deze knelpunten op te lossen," aldus Kamp.

Aanvullende maatregelen
De extra kabinetsinvestering van 50 miljoen euro per 2017 bestaat uit twee delen. Circa 27 miljoen euro wordt gebruikt voor een versoepeling van de zogenoemde gebruikelijk-loonregeling voor innovatieve startups. Daarmee wordt het belastbare loon van directeur-grootaandeelhouders van deze bedrijven in de eerste drie jaar na de start van de onderneming op het minimumloon gesteld. Zonder deze fiscale maatregel zou dit in veel gevallen 44.000 euro moeten zijn. In de startupwereld is het zeer ongebruikelijk om jezelf als oprichter in de eerste jaren een dusdanig salaris uit te keren. Met de nu aangekondigde aanpassing past de regelgeving meer bij deze praktijk en houden innovatieve startups meer geld beschikbaar om te ondernemen en sneller te groeien.

Circa 23 miljoen euro komt beschikbaar voor private investeerders zoals business angels die willen investeren in startups en het midden- en kleinbedrijf. De overheid kan dan voor maximaal 50% mee-investeren. Deze investering staat niet op zichzelf maar is een aanvulling op de andere maatregelen die het kabinet heeft genomen om de toegang tot groeifinanciering voor startups en het mkb te verbeteren, zoals bijvoorbeeld de maatregelen uit het Aanvullend Actieplan MKB-financiering.

Nederlandse successen
Snelgroeiende Nederlandse bedrijven zorgden tussen 2011 en 2014 voor 70 000 fulltime banen, zo blijkt uit cijfers van de Erasmus Universiteit. Voorbeelden van Nederlandse bedrijven die zorgen voor nieuwe banen zijn Catawiki uit Assen, momenteel het snelst groeiende bedrijf van Europa. Catawiki haalde afgelopen jaar 75 miljoen euro aan investeringen op en zoekt 300 nieuwe werknemers. Ook biotechbedrijf Acerta Pharma uit Oss, dat werkt aan een veelbelovend middel tegen leukemie, is een voorbeeld van een bedrijf dat is doorgegroeid van startup naar miljardenbedrijf. Eind vorig jaar verkocht Acerta Pharma een meerderheidsbelang voor een recordbedrag in de sector van 3,7 miljard euro. Het Ministerie van Economische Zaken heeft samen met private investeerders in deze beide bedrijven geïnvesteerd.

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl