NEN 9140: veilig werken aan e-voertuigen

07-03-2014 Met de introductie van elektrisch aangedreven voertuigen doen nieuwe technologieën hun intrede in de automobielbranche. Aan deze technologieën zijn ook nieuwe risico's verbonden, zoals gevaarlijke elektrische spanningen tot vele honderden volts.

NEN 9140 beschrijft hoe ook niet-elektrotechnici hier veilig mee om kunnen gaan.

De nieuwe norm is afgeleid van NEN 3140 'Bedrijfsvoering van elektrische installaties'. Hierbij is speciaal aandacht geschonken aan de vertaling van de elektrotechnische vakpraktijk naar de automobielbranche.


NEN 9140 stelt specifieke eisen aan het veilig werken aan elektrische voertuigen door het wegnemen van elektrische gevaren. Daarnaast biedt de norm voorschriften voor veilige opslag van (vermoedelijk) beschadigde e-voertuigen en elektrisch gevaarlijke onderdelen van e-voertuigen.

Zorgplicht
De norm kan gebruikt worden door onder meer autoreparatie- en onderhoudsbedrijven, schadeherstel-bedrijven, bergingsbedrijven en hulpverleningsinstanties. NEN 9140 helpt met het zodanig inrichten van de werkprocessen, dat zij voldoen aan hun zorgplicht als werkgever betreffende de veiligheid van het personeel bij het werken aan e-voertuigen.

Bekijk ook Veilig werken aan e-voertuigen

Gerelateerde normen

Maatwerktraining
Dit najaar start NEN Training & Advies met een maatwerktraining over NEN 9140 en het werken aan elektrische voertuigen en hybride. Naast het wettelijk kader komen ook de elektrotechnische risico's aan bod.

Voor meer informatie of het toesturen van een offerte kunt u contact opnemen met de coördinator bedrijfstrainingen van NEN.

Tel: 015 2 690 328
E-mail: bedrijfstraining@nen.nl

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl