NEN onderzoekt veilig werken aan windturbines

07-11-2014 NEN is gestart met een onderzoek naar de borging van veiligheidsmaatregelen voor onderhoud en installatie aan windturbines. Het onderzoek betreft zowel de on- als offshore windindustrie.

In een relatief jonge branche als de windindustrie zijn onderhoudsprocessen en installatiemethoden nog niet uitgekristalliseerd. Bedrijven in de sector zijn veelal in de fase van learning by doing en nemen zelf maatregelen op het moment dat zij onveilige situaties aantreffen.


Dit zorgt ervoor dat in de sector een verscheidenheid aan bedrijfsnormen is ontstaan om de veiligheid van onderhouds- en installatiemonteurs te waarborgen.

Er zijn momenteel twee referentiedocumenten waarin het veilig werken aan windmolens wordt geborgd. Ten eerste is er een Europese norm uit 2004 voor het veilig ontwerp van windturbines, NEN-EN 50308. Deze norm is verouderd, nauwelijks bekend in de sector en wordt ook bijna niet gebruikt.

Daarnaast is er een arbocatalogus windenergiebedrijven om de veiligheid van monteurs tijdens hun werkzaamheden te waarborgen, maar deze is nog volop in ontwikkeling en de toepassing van de richtlijnen uit deze catalogus verschilt per bedrijf. Het is van groot belang dat bedrijven uit de sector veel tijd en kapitaal investeren in het ontwikkelen van (arbo-)veiligheidsbeleid. Maar als iedereen dat voor zichzelf doet, is dat een kostbare en inefficiënte investering. Het delen van kennis op dit gebied kan bovendien leiden tot een hogere kwaliteit van (arbo-)veiligheidsborging.

Omdat veel windenergiepartijen internationaal opereren, ligt de ontwikkeling van een internationale norm voor de hand. Het is dan ook niet voor niks dat de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) hiervoor een initiatief is gestart. Het is de bedoeling dat met dit initiatief aan de wetgeving op het gebied van machine- en persoonlijke veiligheid kan worden voldaan. In het onderzoek dat NEN uitvoert, wordt momenteel gepeild hoe de Nederlandse windenergiesector tegen deze ontwikkeling aankijkt.

Als er een internationale norm komt is het van groot belang dat de kennis die Nederlandse bedrijven hebben opgedaan wordt vertolkt in de nieuwe internationale norm. Dat is goed voor de veiligheid van alle onderhouds- en installatiemonteurs en geeft Nederlandse bedrijven eveneens de mogelijkheid nieuwe markten te betreden, waarop zij dan een competitief voordeel hebben dankzij hun internationaal erkende (arbo-)veiligheidsbeleid.

Meer informatie
U kunt contact opnemen met:
Robby Veders
Tel: (015) 2 690 136
Mobiel: 06 110 39443
E-mail:Robby.Veders@nen.nl

Martijn Geertzen
E-mail: Martijn.Geertzen@nen.nl

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl