NEN-EN-ISO 12100, de start voor een veilige machine

22-06-2020 Met ruim elfhonderd normen die geharmoniseerd zijn in het kader van de Machinerichtlijn, is het vaak lastig om te bepalen welke norm(en) u, als machinebouwer nodig heeft. Er is echter een norm die altijd van toepassing is, namelijk NEN-EN-ISO 12100, Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie.

NEN-EN-ISO 12100 is een type A-norm (fundamentele veiligheidsnorm) en geeft een ontwerper waardevolle informatie over de ‘fundamentele begrippen’ en ontwerpbeginselen voor het veilig ontwerpen van machines. Deze norm proces begint met het opstellen van een volledige risicobeoordeling.

Stapsgewijs

Bij de risicobeoordeling kijkt u naar alle levensfasen van een machine. NEN-EN-ISO 12100 zet duidelijk uiteen hoe u een risicobeoordeling op moet bouwen en welke stappen er in een volledige beoordeling thuishoren. Bijlage B bevat een aantal handige tabellen die helpen om dit proces te faciliteren. Zo geeft tabel B.1 een overzicht van tien soorten gevaren, ingedeeld naar groepen (lopend van mechanisch tot ergonomisch) met de daarbij behorende oorzaken (zoals bewegende delen) en de mogelijke gevolgen (zoals bekneld raken). Tabel B.2 geeft een aantal voorbeelden van gevaarlijke situaties. Het doel hiervan is om u als machinebouwer op weg te helpen bij het bedenken van alle mogelijke gevaren.’

Risicoreductie

De controleslag is de laatste stap van de risicobeoordeling: zijn de risico’s met de juiste maatregelen afdoende gereduceerd. Hoofdstuk 6 van de norm geeft een algemene aanpak voor het reduceren van risico’s. Dit vormt een deels technische invulling van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen van bijlage I van de Machinerichtlijn.

Normverwijzingen

Hoofdstuk 6 geeft de basisbepalingen voor een veilige machine. Dit loopt van vaste afschermingen en tweehandenbediening, tot de gebruiksaanwijzing aan toe. Ofwel het gehele palet aan beschermende maatregelen komt hierin voorbij. Daar waar zaken meer uitleg nodig hebben, staat een verwijzing naar een specifieke norm over dat onderwerp.

Springplank

NEN-EN-ISO 12100 is de basis voor uw ontwerp. Als u deze norm toepast, doorloopt u automatisch het proces dat de Machinerichtlijn aan de ontwerper voorschrijft. Is er meer informatie nodig, dan kunt u gebruikmaken van meer specifieke normen. Zodoende vormt deze norm een springplank voor het starten van het ontwerp en het vinden van andere relevante normen.

Meer informatie

Voor vragen over het normalisatieproces, of over deelname aan de normcommissie: neem contact op met Okke-Jaap Prent, consultant Industrie & veiligheid, telefoon 015 2 690 180, of e-mail iv@nen.nl.

Norm

NEN-EN-ISO 12100:2010 nl

Veiligheid van machines - Algemene ontwerpbeginselen - Risicobeoordeling en risicoreductie

ISO 12100 specificeert de definities van risicobeoordeling en risicobeperking om ontwerpers te helpen bij het bereiken van deze doelstelling. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op kennis en ervaring van het ontwerp, gebruik, incidenten, ongevallen en...

Meer informatie over deze norm

Norm

NEN-EN-ISO 12100:2010 en

Veiligheid van machines - Basisbegrippen voor ontwerp - Risicobeoordeling en risicoreductie

ISO 12100 specificeert de definities van risicobeoordeling en risicobeperking om ontwerpers te helpen bij het bereiken van deze doelstelling. Deze uitgangspunten zijn gebaseerd op kennis en ervaring van het ontwerp, gebruik, incidenten, ongevallen en...

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl