Nederland 6e op concurrentievermogen-index

30-10-2018 Nederland moet in Europa niet alleen Zwitserland (4e positie), maar ook Duitsland (3e positie) voor zich laten. Hierdoor is Nederland in Europa nu de derde meest concurrerende economie. Wereldwijd zijn ook de VS (1e positie), Singapore (2de positie) en Japan (5e positie) concurrerender. China komt nog niet verder dan de 28e plek.

Nederland stond vorig jaar nog op de 4e plaats. Dit jaar heeft de WEF de methodologie aanzienlijk aangepast. Volgens deze nieuwe Global Competiveness Index 4.0 staat Nederland in 2018 op de 6e plaats en zou Nederland volgens dezelfde methodologie vorig jaar op de 5e plaats staan.


Nederland beschikt over een uitstekende voedingsbodem voor concurrentie en innovatie, een infrastructuur van wereldklasse (4de positie in de ranking), een gezond macro-economisch beleid (1ste positie), een efficiënte overheid met goed functionerende instituties (4e positie), en een goed opgeleide beroepsbevolking (6e positie). Toch laat Nederland in vergelijking tot ‘super innovators’ als Duitsland, Verenigde Staten en Zwitserland steken vallen op het gebied van toepassing van ICT (19e positie) en het innovatievermogen (9e positie) van bedrijven en kennisinstellingen.

Instituties
Nederland heeft uitstekende instituties, in het bijzonder als het gaat om ‘checks and balances’ (juridische onafhankelijkheid, persvrijheid, openheid van de overheid), bescherming van intellectueel eigendom, ethiek en transparantie. De Nederlandse economie is ook zeer open en dynamisch. Na de VS en Duitsland heeft Nederland de meest dynamisch economie gekenmerkt door ruimte voor ondernemerschap waarbij het relatief gemakkelijk is nieuwe bedrijven op te zetten of te ontmantelen. Er zijn in Nederland steeds meer startende ondernemers die risico durven te nemen (7e positie) en die disruptieve technologieën en nieuwe business modellen omarmen (9e positie). Dit heeft er toe geleid dat de groei in Nederland steeds meer wordt gerealiseerd door nieuwe innovatieve bedrijven.

Innovatievermogen
Wat betreft het innovatievermogen staat Nederland op de 9e plaats en laat zij een groot gat vallen met innovatie-koplopers zoals Duitsland (1e positie) en Zwitserland (3e positie). Nederland scoort nog steeds goed als het gaat om de productie van wetenschappelijke publicaties (8e positie) en de kennisdeling tussen bedrijven onderling en samen met kennisinstellingen (5e positie). Maar de noodzakelijke private en publieke R&D investeringen (2% van het GDP, 19e positie) blijven in Nederland structureel achter. In Israël wordt bijvoorbeeld 4.3 % van het GDP geïnvesteerd in R&D, in Zweden 3,3% en in Zwitserland 3%. Bovendien wordt in de kwaliteit en reputatie van de onderzoeksinstellingen (17e positie) in Nederland veel te weinig geïnvesteerd, wordt de diversiteit van het personeelsbestand niet optimaal benut (14e positie), en is de invloed van de Nederlandse afnemers om innovatie af te dwingen niet hoog (17e positie).

Bron: LINK Magazine

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl