Nederland wil minder administratieve lasten rond CE-markering bouwproducten

04-09-2013 Het invoeren van de ‘Europese Verordening bouwproducten’ heeft geleid tot extra administratieve lasten voor bedrijven die handelen in bouwproducten. Tot die conclusie komt het kabinet na een inventarisatie.

De nieuwe regels leiden volgens het kabinet tot een ´wat Nederland betreft ongewenste toename van administratieve lasten voor bedrijven met betrekking tot het opstellen, archiveren en versturen van de prestatieverklaring van de CE-markering naar eindgebruikers.´

De Europese Verordening bouwproducten is de opvolger van de richtlijn bouwproducten. De nieuwe verordening is in 2008 in gang gezet en in maart 2011in Brussel vastgesteld. Sinds 1 juli dit jaar is de verordening volledig van kracht.

De bouwproductenverordening biedt uniforme regels voor de veiligheid van bouwmaterialen zoals bakstenen, isolatiemateriaal, leidingen en deuren. En wie binnen Europa handelt in bouwproducten krijgt eveneens met de verordening te maken.

CE-marketing
De nieuwe verordening legt bedrijven namelijk meer verplichtingen op voor wat betreft de CE-markering op bouwproducten. Ook is het toezicht door de overheid op uitvoering van de regelgeving aangescherpt.

Fabrikanten, importeurs en distributeurs van bouwproducten moeten met de al bestaande CE-markering én de intussen verplichte ´prestatieverklaring´ aangeven wat de prestaties van de eigenschappen van het product zijn. Zonder de prestatieverklaring mag het product geen CE-markering hebben.

Prestatieverklaring
De prestatieverklaring maakt de producentaansprakelijkheid transparant voor alle marktpartijen. Het geeft de noodzakelijke informatie om aan te tonen dat wordt voldaan aan de eisen voor bouwwerken. Die eisen gaan onder meer over de sterkte bij constructieve veiligheid, brandveiligheid, gezondheid, hygiëne of energiezuinigheid. Het ontbreken van een verplichte CE-markering en/of prestatieverklaring is een economisch delict.

Nederland is het eens met het doel van de verordening, namelijk om te komen tot een interne EU-markt voor bouwproducten. Maar het kabinet wil proberen om de administratieve lasten te verminderen. Het kabinet wil, na bespreking met het parlement, dit in Europees verband bespreken.

Nederland zal er samen met andere lidstaten bij de Europese Commissie op aandringen maatregelen te treffen om te komen tot een vermindering van administratieve lasten voor het bedrijfsleven op dit punt.

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl