Nieuwe IEC 60204-1 is goedgekeurd voor harmonisatie. Wat zijn de wijzigingen?

22-11-2018 De ‘nieuwe IEC 60204-1’ is inmiddels alweer de zesde versie van één van de meest gebruikte machineveiligheidsnormen wereldwijd. IEC 60204-1 beschrijft de eisen met betrekking tot de elektrische uitrusting van machines (met uitzondering van handgereedschap) welke moeten leiden tot: veiligheid van personen, consistentie in besturing, bedienings- en onderhoudsgemak.

IEC 60204-1 is van toepassing op de complete elektrische installatie van een machine. Dit wordt beschouwd vanaf het punt waar de binnenkomende voedingskabel kan worden aangesloten op de klemmen of hoofdschakelaar van de machine.

Belangrijkste wijzigingen

Naast tekstuele updates en het actualiseren van referenties naar andere normen, hebben de belangrijkste wijzigingen betrekking op de onderstaande onderwerpen:

  • Applicaties welke gebruik maken van ‘Power Drive Systems’ (PDS) zoals frequentie omvormers (met Safe Torque Off);
  • Elektromagnetische Compatibiliteit (EMC);
  • Bepaling kortsluitstroom;
  • Potentiaalvereffening;
  • Documentatie

Stop categorieën en Safe Torque Off (STO)

In de vorige versie van de norm waren reeds drie ‘stop-categorieën’ gedefinieerd:

  • Stop categorie 0 (stoppen van bewegingen door meteen de voeding ‘power’ af te schakelen)
  • Stop categorie 1 (gecontroleerd tot stilstand brengen (aftoeren, remmen, enz.) en daarna de voeding afschakelen)
  • Stop categorie 2 (gecontroleerd tot stilstand brengen waarbij de energie beschikbaar mag blijven.

Hierbij is het voor een noodstopfunctie enkel toegestaan om deze uit te voeren in stop categorie 0 of 1. Dit zijn beide stop-categorieën waarbij de voeding naar de actuatoren (uiteindelijk) afgeschakeld wordt.

De laatste jaren is er wat discussie ontstaan in welke situaties je gebruik kunt maken van een STO functie van een frequentie omvormer. Eén van de deze discussiepunten was of een STO gebruikt mocht worden als een ‘categorie 0 stop’. Deze discussie kwam voort uit de definitie van ‘voeding’ (‘power’ in de Engelstalige versie). Dit omdat een STO enkel garandeert dat een motor geen koppel / kracht meer kan leveren, wat niet wil zeggen dat er geen spanning meer op de wikkelingen kan staan. Deze onduidelijkheid resulteerde er soms in dat men naast de STO ook een (extra) magneetschakelaar in de voeding van de frequentieomvormer plaatste om daarmee zeker te stellen dat ‘de voeding’ daadwerkelijk afgeschakeld werd.

In de nieuwe IEC 60204-1 is nu expliciet opgenomen dat het afschakelen van koppel/kracht beschouwd mag worden als het afschakelen van ’de voeding’ (power). Hierbij staat concreet aangegeven dat dit gerealiseerd kan worden door een ‘Power Drive System’ zoals een frequentie omvormer met STO. Er waren ook in de vorige versie van de norm reeds mogelijkheden om een
werkschakelaar ‘in de stuurstroom’ te schakelen. In lijn hiermee is nu ook het afschakelen van een motor middels een frequentie omvormer (PDS) expliciet vermeldt als één van mogelijkheden om gebruikt te worden als beveiliging tegen onverwacht opstarten. Hieraan zijn echter strenge voorwaarden verbonden aangezien het veiligstellen in de stuurstroom (d.m.v. bijvoorbeeld een magneetschakelaar) geen scheidingsfunctie vervult. Enkel korte werkzaamheden zoals inspectie en afstellen zijn in deze situatie toegestaan!

Sinds eind 2016 is de nieuwste versie van de norm voor de elektrische uitrusting van machines (IEC 60204-1:2016) gepubliceerd. Afgelopen oktober is de norm goedgekeurd voor harmonisatie onder de Machine- en laagspanningsrichtlijn. In dit artikel wordt ingegaan op de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen van de norm.

Het complete artikel, geschreven door Dennis van Loon D&F Consulting B.V., is gepubliceerd in het Vakblad NEN Industrie&Veiligheid nr. 3.

Meer informatie

Voor meer informatie over het meewerken aan de norm en de normcommissie, kunt u contact opnemen met NEN Industrie&Veiligheid via iv@nen.nl.

Norm

NEN-EN-IEC 60204-1:2018 en;fr

Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl