Nieuwe NEN 5509 Gebruikershandleiding!

07-01-2016 De nieuwe NEN 5509: Gebruikershandleidingen, een herziening van NEN 5509 uit 1998 is onlangs gepubliceerd. Gebruikershandleidingen zijn een essentiële onderdeel van de veiligheids- en gezondsheidseisen volgens Europese productwetgeving.

Voor wie
NEN 5509 is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het maken van gebruikershandleidingen, zoals fabrikanten, schrijvers, technisch illustratoren, ontwerpers en technici.
De norm biedt een handvat voor het opstellen van een goede handleiding, en geeft eisen voor de inhoud, de structuur, de formulering en de presentatie van gebruikershandleidingen voor producten bestemd voor zowel professionele als niet-professionele gebruikers.

Overzicht aanpassingen
• Geeft een strakkere hoofdstukindeling en illustraties waardoor het voor schrijvers makkelijker is een goede handleiding op te stellen.
• Ook is meer verband gelegd met machineveiligheid en de risico’s van het gebruik van machines.
• De scope van de nieuwe norm is aangepast zodat het ook rekening houdt met nieuwe
informatietechnieken, digitalisering en internet.

Belang van NEN 5509
De gebruikershandleiding is in veruit de meeste Europese productwetgeving onderdeel van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen, die op het desbetreffende product van toepassing zijn. Deze eisen zijn juridisch bindend en moeten altijd worden toegepast (dwingende wettelijke eisen).

Daarnaast speelt de presentatie van een product, de gebruikershandleiding daaronder begrepen, een essentiële rol bij de vraag of dat product de veiligheid biedt die een gebruiker daarvan mag verwachten (productaansprakelijkheid).

Training volgens nieuwe NEN 5509
In deze ‘doe’- training oefent u in het opzetten en schrijven van een gebruikershandleiding voor technische producten en het schrijven van procedures/werkinstructies. Alle relevante handleidingen komen aan bod, van installatievoorschrift tot onderhoudshandleiding. De risicobeoordeling en de NEN 5509 (revisie) worden hiervoor als basis gebruikt. Na het volgen van deze training kunt u als bedrijf zelf de noodzakelijke handleidingen opstellen, zowel voor eigen medewerkers als voor klanten.

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl