Nieuwe norm voor afscherming:NEN-EN-ISO 14120

22-01-2016 Onlangs is de oude norm voor afschermingen NEN EN 953 vervangen door de nieuwe norm: NEN EN ISO 14120:2015.

De norm NEN EN ISO 14120:2015 (Veiligheid van machines – Afschermingen – Algemene eisen voor het ontwerp en de constructie van vaste en beweegbare afschermingen) is niet alleen belangrijk voor fabrikanten van nieuwe machines, maar ook voor gebruikers van machines die nieuwe of additionele afschermingen op bestaande machines willen plaatsen.

De EN ISO 14120 vervangt de EN 953 en is meer voorschrijvend dan de EN 953 was, zodat er minder ruimte voor interpretatie zal zijn.

Vaste of verplaatsbare afscherming?
Een belangrijke verandering is dat de bepaling van welke afscherming moet worden toegepast niet meer wordt bepaald door het aantal malen per shift dat toegang tot de gevaarlijke zone benodigd is, maar door het aantal keer per week dat dit nodig is.

In de EN 953 was het aanbevolen om een verplaatsbare afscherming met interlock te gebruiken, wanneer er meer dan één keer per shift toegang nodig was. De EN ISO 14120 stelt dat wanneer meer dan één keer per week toegang nodig is, er een verplaatsbare afscherming gebruikt moet worden. Dit uiteraard om te voorkomen dat de operator gemakshalve de afscherming niet meer terugplaatst.

Beide normen gaan in op selectiecriteria voor afschermingen:

•Gevaren
•Kans op en te voorziene ernst van gevaren
•Beoogd gebruik van de machine
•Aard en frequentie van toegang tot de gevarenzone

Echter de nieuwe norm introduceert het begrip 'te voorzien misbruik en onbruikbaar maken van afschermingen'. Kortom, de ontwerper van de machine moet ook de menselijke aspecten van het gebruik van de machine met afschermingen in ogenschouw nemen. Het onbruikbaar maken van afschermingen is nu eenmaal iets wat voorkomt en moet, voor zover mogelijk, door de ontwerper worden voorkomen.


Bevestiging afschermingen
Ook ten aanzien van installatie van afschermingen moet verder worden doorgedacht. De nieuwe norm specificeert dat onder meer de volgende aspecten moeten worden belicht:

•Bevestigen aan de ondergrond
•Assemblage van verplaatsbare afschermingen
•Aantal en soort bevestigingsmiddelen
•Voldoen aan andere relevante normen


Het toevoegen van meer details aan de norm heeft tot gevolg dat het uitvoeren van de risicobeoordeling minder subjectief zal worden en tot minder interpretatieverschillen tussen fabrikanten zal leiden.

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl