Nieuwe norm voor veiligheidseisen - galvanotechniek

15-02-2013 Op initiatief van de Duitse Berufsgenossenschaft Holz & Metall wordt momenteel bij de Europese lidstaten gepolst of er draagvlak is om mee te werken aan een nieuwe norm die de veiligheidseisen voor galvanische oppervlakte behandelingsapparatuur gaat vastleggen.

Momenteel hebben Duitsland (DIN) en Italië (UNI) hun deelname al toegezegd. Voor 15 mei 2013 wil men graag weten of er vanuit de Nederlandse belanghebbende bedrijven en branches een concrete toezegging tot deelname gaat volgen.Voordat een nieuw norm-initiatief kan worden opgestart, moeten er minimaal vijf Europese lidstaten zijn die aangeven het normvoorstel te steunen. Daarnaast moeten ze een expert afvaardigen om de inhoud van de norm, in samenwerking met andere Europese collega-experts, te schrijven. Er wordt een nieuwe werkgroep gevormd met experts die onder de vlag van de CEN technische commissie 271 “Surface treatment equipment – safety” gaat opereren. Deze werkgroep heeft als werktitel “Plating Machinery – Safety Requirements” meegekregen en de voorlopige naam van de norm is: “Electroplating Surface Treatment Equipment – Safety Requirements”. Om de activiteiten van de Werkgroep te kunnen volgen en om inspraak te kunnen hebben in de Technische Commissie wordt door NEN een nationale normcommissie (her-)opgericht: NC 341015 “Oppervlakte-behandelingsapparatuur”.

Voor wie
Het opstellen van de norm gebeurt door belanghebbenden uit de industrie en verwante organisaties. Deelname als expert in de werkgroep en als vertegenwoordiger van belanghebbende partijen in het normalisatieproces is mogelijk. Dit kan via het lidmaatschap van de nationale normcommissie waarvan het secretariaat bij NEN is ondergebracht. Voor het voeren van dit secretariaat wordt door NEN een jaarlijkse bijdrage gevraagd. Geïnteresseerden voor deelname aan de commissie kunnen zich tot 15 mei 2013 aanmelden.

Meer informatie
Voor meer informatie: ir. Hans Weber, consultant Machinebouw en secretaris van de nationale normcommissie 341015.
Telelefoon: (015) 2 690 180
E-mail: hans.weber@nen.nl

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl