Normontwerpen 'Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar' gepubliceerd

01-03-2018 De ontwerpen van de Nederlandse Praktijkrichtlijnen (NPR) 7910-1 en 7910-2 zijn beschikbaar. Belanghebbenden kunnen tot 15 april 2018 commentaar indienen op deze normontwerpen.

NPR 7910-1:2018 geeft informatieve aanwijzingen bij het opstellen van een gevarenzone-indeling met betrekking tot gasexplosiegevaar. Deze praktijkrichtlijn dient als praktisch hulpmiddel ter nadere uitvoering van NEN-EN-IEC 60079-10-1:2015 ‘Explosieve atmosferen – Deel 10-1: Classificatie van gebieden – Explosieve gasatmosferen’.

Parallel aan deze herziening is ook de Nederlandse praktijkrichtlijn 7910-2 herzien en in lijn gebracht met deze NPR. NPR 7910-2:2018 geeft informatieve aanwijzingen bij het opstellen van een gevarenzone-indeling met betrekking tot stofexplosiegevaar. Deze praktijkrichtlijn dient als hulp bij de praktische toepassing van NEN-EN-IEC 60079-10-2:2015 ‘Explosieve atmosferen – Deel 10-2: Classificatie van gebieden- Explosieve stofatmosferen’.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Op grond van de Arbeidsomstandighedenwetgeving is de werkgever verplicht van arbeidsplaatsen een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) te maken en een explosieveiligheidsdocument op te stellen. Wanneer er sprake is van explosiegevaar, is een gevarenzone-indeling in het explosieveiligheidsdocument ook verplicht. Deze praktijkrichtlijn is daarom zo veel mogelijk in overeenstemming gebracht met relevante bepalingen uit de Arbowet en -regelgeving waarin de Europese richtlijn 1999/92/EG (‘ATEX 153’, voorheen ‘ATEX 137’) en ook richtlijn 92/91/EEG (zogeheten richtlijn Boringen winningsindustrie) zijn geïntegreerd.

Overeenstemming met de meest recente bovenliggende normen

De herziene NPR 7910-1:2010+C1:2012 is in overeenstemming gebracht met de nieuwste uitgave van de bovenliggende norm NEN EN IEC 60079-10-1:2015. Enige onvolkomenheden in de vorige uitgave van deze NPR zijn nu gecorrigeerd en ontvangen kritieken erop zijn verwerkt. NPR 7910-2:2010 is door deze herziening in overeenstemming gebracht met de nieuwste uitgave van de bovenliggende norm NEN EN IEC 60079-10-2:2015 en NPR 7910-1:2018.

Commentaar indienen

Voor geïnteresseerden is het mogelijk om de normontwerpen te bekijken en commentaar in te dienen via www.normontwerpen.nen.nl. Commentaar indienen is mogelijk tot uiterlijk 15 april 2018.

Meepraten over de inhoud van normen

Voor informatie over deze norm(en) of over het normalisatieproces kan contact worden opgenomen met Max Knipschild, consultant Industrie en Veiligheid, telefoon 015 2 690 122 of e-mail iv@nen.nl.

Wilt u als belanghebbende partij meepraten over de ontwikkeling van normen op dit gebied? De normcommissie ‘Ontplofbare Atmosferen’ houdt zich bezig met op de normalisatie ontwikkelingen met betrekking tot mechanische risico's binnen de ATEX gebieden. Stuur voor deelname aan of meer informatie over deze commissie een mail naar iv@nen.nl.

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl