PL, SIL, en elektrische veiligheid

12-05-2016 In het kader van nationale en Europese wet- en regelgeving moeten machines en industriële productielijnen voldoen aan tal van veiligheidsnormen bij de Europese Machinerichtlijn. Dit onder meer op grond van een risicoanalyse en een faalkansberekening volgens de PL- en SIL-normen

De elektrische veiligheid is onderdeel van de integrale veiligheid van machines en industriële installaties. Niet alleen omdat de elektrotechniek zelf tot bepaalde risico’s kan leiden. Maar ook omdat de mechanische, pneumatische en hydraulische beveiligingen in de industrie in sterk toenemende mate worden aangestuurd, geregeld en gevoed via de ET- en ICT-systemen.

In Europa dient de functionele veiligheid van machines en industriële productielijnen te worden gebaseerd op de norm NEN-EN-ISO 13849 (PL) of NEN-EN-IEC 62061 (SIL). Beide methodieken zijn toegestaan, en voor de elektrotechnische veiligheid verwijzen ze naar NEN-EN-IEC 60204-1.

Geen combi PL en SIL
In de internationale praktijk blijkt dat de keuze uit, of combinatie van, de PL- en SIL-normen lastig en complex kan zijn. Daarom zouden ze worden gecombineerd tot één nieuwe ISO/IEC-17305. Nu daar op mondiaal niveau geen overeenstemming is bereikt, worden beide normen verder doorontwikkeld, waardoor ze steeds verder naar elkaar gaan toegroeien.

De risicoanalyse, de diagnostiek, de eisen aan de software en de verificatie plus validatie komen op hoofdlijnen in gelijke vorm in beide normen terug. Dat is de verwachting van de betrokken Nederlandse normcommissie- en platformvoorzitters.

‘Moedernormen’
Bovendien hebben beide normen nu al dezelfde overkoepelende ‘moedernormen’: NEN-EN-IEC 61511 en NEN-EN-IEC 61508. De eerste stelt eisen aan de beveiligingssystemen als geheel, de tweede stelt eisen aan de afzonderlijke componenten waaruit de complete systemen worden opgebouwd. Die blijven gewoon van kracht. En van de systeemnorm verschijnt al dit voorjaar een nieuwe editie.

Elektrische veiligheid
Daarnaast verwijzen beide normen voor de elektrische veiligheid zoals gezegd naar NEN-EN-IEC 60204-1. Ook dit is een soort ‘moedernorm’ voor alle elektrotechnische aspecten voor veilige machines. Daarop kunnen namelijk nog tientallen andere normen van toepassing zijn, bij onder meer de Europese Machine-, EMC- en Atex-richtlijnen, de Richtlijn Drukvaten of de Richtlijn Liften en bijbehorende installaties.

Voor de veiligheids- en beveiligingssoftware en de geautomatiseerde besturingssystemen - en welke machine is daar tegenwoordig niet mee uitgerust - verwijst ook deze norm naar de PL- en SIL-normen.

Norm

NEN-EN-IEC 60204-1:2018 en;fr

Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - Deel 1: Algemene eisen

Meer informatie over deze norm

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl