PL en SIL: hoe werkt het?

10-05-2016 Elke machine die in Europa op de markt wordt gebracht moet voldoen aan de veiligheidseisen in de Europese Machinerichtlijn. Dat geldt ook voor iedere vaste industriële installatie, die hier in gebruik wordt genomen.

In Nederland is de Europese Machinerichtlijn van kracht via onze nationale Arbo- en Warenwetgeving. Hierbij gaat het om de veiligheid in en om machines en industriële installaties. Onder deze richtlijn is een groot aantal Europese normen geharmoniseerd. Dat zijn methoden om aan de gestelde eisen in de Richtlijn zelf te voldoen.


Al deze normen zijn gerangschikt als A, B en C-normen. Die gelden generiek dan wel algemeen voor alle machines, of zijn van toepassing op specifieke machinetypen en deelsystemen daarvan.

De veiligheid
Het ontwerp van de veiligheidsvoorzieningen en –systemen volgens deze normen begint bij een risicoanalyse en een faalkansberekening. Sinds 2012 moeten die worden gemaakt volgens de norm NEN-EN-IEC 62061. Daaruit volgt het zogeheten Safety Integrity Level (SIL). Of volgens de norm NEN-EN-ISO 13849. Dat levert een Performance Level (PL) op.

Uit dat SIL- of PL-niveau volgen de voorgeschreven uitrustingseisen, ofwel veiligheidsvoorzieningen. Beide methodieken mogen naast elkaar worden toegepast.

Tot 2012 was op het gebied van de industriële en machineveiligheid nog de Europese norm NEN-EN 954 van kracht. Met de komst van de PL- en SIL-normen in dat jaar werden de industriële veiligheidsnormen wereldwijd uniform. Dat is niet alleen goed voor de veiligheid in de industrie, maar stimuleert ook de mondiale industriële innovatie.

PL en SIL door elkaar
Sindsdien mogen de PL- en SIL-normen in Europa naast elkaar worden toegepast. In de pure procesindustrie was de SIL-methodiek al langer gangbaar. Maar vooral voor de deels procesmatige en deels discrete takken van industrie blijkt de keuze in de praktijk lastig te kunnen zijn.

Om daarin meer duidelijkheid te brengen zouden de bestaande afzonderlijke PL- en SIL-normen van de mondiale normalisatie-instituten ISO en IEC worden samengevoegd tot één nieuwe combinatienorm: ISO/IEC 17305. In ieder geval voor de discrete industrie en de machinebouw. De procesindustrie zou daarnaast haar eigen vertrouwde SIL-methodieken aanhouden.

Toch komt de beoogde combinatienorm er voorlopig niet, zo hebben de belanghebbende marktpartijen binnen ISO en IEC op mondiaal niveau besloten. Dat komt niet zo zeer door technisch-inhoudelijke verschillen van inzicht, maar meer door procedurele aspecten.

De betrokken Nederlandse normcommissies bij NEN hebben een sterke bijdrage geleverd aan het inhoudelijk internationale overleg over de beoogde nieuwe norm. Hoewel deze nu niet tot stand is gekomen, zijn zij ervan overtuigd dat de Nederlandse inspanningen op dit gebied niet voor niets zijn geweest.

Zij verwachten dat de huidige PL- en SIL-normen door het internationale werk dat tot op heden is verricht, uiteindelijk even goed worden.

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl