Platform Industrie & Veiligheid – Wat ging er (bijna) mis?!

11-06-2019 Op vrijdag 12 juli organiseert NEN in samenwerking met het ministerie SZW bijeenkomst Platform Industrie & Veiligheid. De volgende onderwerpen staan op het programma: Storybuilder (ongevallenregistratie) door RIVM, Laatste stand van zaken omtrent de Machinerichtlijn door ministerie SZW. En een praktijkcase “CE – Hoeksteen voor veiligheid? door Waternet.

Toelichting op de praktijkcase
Waternet is de organisatie die operationele taken op het gebied van water uitvoert voor Gemeente Amsterdam en waterschap Amstel, Gooi en Vecht.

Zo zuivert en transporteert Waternet rioolwater voor 2 miljoen mensen, wordt drinkwater gemaakt voor Amsterdam en wordt voor droge voeten in de polders gezorgd. Ook bedient Waternet op afstand bruggen en sluizen in Amsterdam.

Om deze taken uit te kunnen voeren heeft Waternet beschikking over een arsenaal aan installaties en infrastructuur. Deze infrastructuur en techniek onderhoudt Waternet zelf. Ook nieuwbouw en renovatie horen bij de taken van Waternet. Daarmee kunnen bedrijfsmiddelen in optimale conditie worden gehouden tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

Waternet heeft beschikking tot alle middelen die nodig zijn om de taken uit te voeren. Uiteraard zorgt Waternet ervoor dat alle bedrijfsmiddelen aan toepasselijke wet- of regelgeving voldoen. De bedrijfsmiddelen zorgen voor veilig water en droge voeten maar zijn aan de andere kant ook arbeidsmiddelen waarmee de collega’s hun werk uitvoeren.

De bedrijfsmiddelen moeten veilig te gebruiken zijn. Dit betekent onder meer dat zij bij inkoop moeten voldoen aan productwetgeving. Er bestaan verschillende soorten productwetgeving, maar rondom CE-wetgeving zijn al decennia onduidelijkheden.

Waternet heeft de afgelopen jaren onderzocht wie ervoor verantwoordelijk is dat ingekochte producten voldoen aan deze CE-wetgeving. En daarnaast is onderzocht wat de betekenis hiervan is voor Waternet in de rol van (eind)gebruiker.

Uit dit onderzoek zijn inzichten ontstaan die afwijken van wat op dit moment gebruikelijk lijkt in Nederland. Waternet doet hier voordeel mee op, kosten zijn bijvoorbeeld lager, en er zijn nog zelden problemen bij documentatie.

Ook kan Waternet aannemelijk maken dat het instrumentarium dat overheden hebben gekregen om bedrijfsmiddelen veilig en “compliant aan wetgeving” te maken, goed is ingezet. Hiermee dragen overheden, zoals Waternet en de diensten waarmee wordt samengewerkt, beter bij aan het beperken van ongevallen.

In de sessie van 12 juli bij NEN vertellen twee medewerkers van Waternet op uitnodiging van het ministerie van SZW graag meer over de nieuwe inzichten. En over de afwegingen die daarbij een rol speelden.

Lees meer over het programma en inschrijven!

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl