Praktijkgids: Europese regelgeving productveiligheid gepubliceerd

05-12-2016 NEN heeft de Praktijkgids Europese regelgeving productveiligheid onlangs gepubliceerd. Deze uitgave is een aanvulling op Machinerichtlijn praktisch toepassen, waarin de samenhang tussen de Machinerichtlijn en de aanverwante richtlijnen is beschreven.

Het praktijkgids is bedoeld om ontwerpers, fabrikanten, inkopers en afnemers van machines te ondersteunen bij het bepalen welke regelgeving van toepassing is op hun product. Door het plaatsen van de CE-markering en de ondertekening van de EU-verklaring van overeenstemming verklaart


de fabrikant dat zijn product niet alleen voldoet aan de Machinerichtlijn, maar ook aan de fundamentele veiligheids- en gezondheidseisen van alle andere van kracht zijnde richtlijnen, verordeningen en/of besluiten.

En de inkoper of de afnemer (van machines) moet zich ervan verzekeren dat het product op correcte wijze op de markt is aangeboden en/ of in de handel is gebracht, voordat hij het product gebruikt of inbouwt. De Europese Unie heeft een website (http://ec.europa.eu/growth) waarop alle regelgeving staat. In de praktijk is het lastig om snel de relevante regelgeving te vinden, juist door de grote hoeveelheid aan (internet)informatie.

Verwante publicatie

Deze uitgave geeft een overzicht van de relevante regelgeving. Met behulp van het stroomschema achterin en de toegangkelijke definities en uitzonderingen in de samenvattingen van de richtlijnen is de van kracht zijnde regelgeving snel te bepalen. Hoewel de Europese regelgeving voor producten is ingedeeld in verschillende uiteenlopende sectoren, zoals posterijen, hogesnelheidslijnen, textiel, ruimtevaart en defensie, gaat deze uitgave vooral in op de maakindustrie voor machines en industriële installaties.

Daarbij is ook de verpakkingsregelgeving opgenomen. Verder is aangegeven waar de regelgeving voor hygiëne, afval, milieu en energiezuinigheid en de regelgeving voor gevaarlijke stoffen te vinden zijn. Deze uitgave kan niet los worden gezien van de praktijkgids Machinerichtlijn praktisch toepassen, waarin de samenhang tussen de Machinerichtlijn en de aanverwante richtlijnen is beschreven.

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl