Publicaties over veiligheid en ongevallen in Nederland

19-06-2014 Onlangs zijn er drie publicaties verschenen over veiligheid en ongevallen in Nederland.

Het CBS kwam met het rapport “Ongelukken op de werkvloer”. Daarin wordt geconstateerd dat in 2012 bijna een half miljoen werknemers betrokken zijn geweest bij een arbeidsongeval, met lichamelijk letsel of geestelijke schade tot gevolg. Dat is bijna zeven procent van alle werknemers.


Drie procent van alle werknemers is betrokken geweest bij een ongeval waardoor er ten minste één dag verzuimd werd. Bij werknemers in de horeca en in de bouw kwamen relatief veel arbeidsongevallen voor.

Een aantal groepen werknemers lopen meer risico op een arbeidsongeval: werknemers van 15 tot 25 jaar, werknemers met een middelbare en lage opleiding, werknemers die in ploegendienst werken, in het weekend werken, overwerken of hoge taakeisen hebben. Daarentegen hebben werknemers die autonomie en sociale steun ervaren minder kans op een ongeval.

Inspectie SZW
De Inspectie SZW rapporteert in het jaarverslag 2013 over de resultaten van haar toezicht en interventies in 2013. In dat jaar werden 2.086 arbeidsongevalonderzoeken uitgevoerd. Op basis van cijfers over slachtoffers van door de Inspectie onderzochte arbeidsongevallen (waarvan de zaak is afgesloten in 2013) blijkt dat in de volgende bedrijfstakken de meeste arbeidsongevallen hebben plaatsgevonden:

• Industrie (29%)
• Bouwnijverheid (20%)
• Handel (12%)
• Vervoer en opslag (10%) 


De bedrijfstakken waar een werknemer de hoogste kans heeft op een ongeval zijn (aantal ongevallen per 100.000 banen van werknemers, gebaseerd op door de Inspectie afgesloten ongevalsonderzoeken):

• Sanering en overig afvalbeheer
• Vervaardiging van metalen in primaire vorm
• Vervaardiging van leer, lederwaren en schoenen
• Vervaardiging van overige niet-metaalhoudende minerale producten
• Afvalinzameling en -behandeling; voorbereiding tot recycling

Zorgen
De Inspectie maakt zich zorgen over de risico’s voor gezond en veilig werken. Dit omdat de naleving van de arbozorgverplichtingen bij bedrijven al een aantal jaren op rij te wensen overlaat. De Inspectie stelt daarbij vast dat het gedrag van managers en medewerkers tekort- schiet. Het gaat dan bijvoorbeeld over het niet dragen van voorgeschreven beschermingsmiddelen en over het achterwege laten van veiligheidsvoorzieningen.
Op werklocaties waar werkzaamheden over verschillende partijen verdeeld zijn, zoals bij bouwprojecten, constateerde de Inspectie verder een beperkte coördinatie, een onduidelijke verdeling van verantwoordelijkheden en gebrekkige samenwerking op het gebied van arbeidsomstandigheden en veiligheid. Dit kan leiden tot ernstige ongelukken.

In de Eurobarometer geeft 82 procent van de ondervraagden aan de arbeidsomstandigheden in Nederland als goed te ervaren, maar meer dan de helft geeft desondanks aangeeft dat de arbeidsomstandigheden de afgelopen vijf jaar zijn verslechterd.

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl