Rabobank Cijfers en Trends Machinebouw in het kort

24-10-2016 Rabobank geeft in Cijfers en Trends 2016/2017 haar visie op de ontwikkelingen in 2017 in diverse sectoren. Over de gehele Nederlandse industrie geeft Rabobank aan dat deze profiteerde van de aantrekkende export.

Deze exportgroei vlakt volgens Rabobank in 2017 echter af door een lagere mondiale economische groei. Tegelijkertijd valt de impuls van een ‘lagere waarde van de euro’ ten opzichte van andere valuta weg. Omdat de werkgelegenheidsgroei in de industrie in 2017 nog achterblijft bij de productiegroei, nemen de arbeidskosten per eenheid product af.


Hierdoor verbetert de Nederlandse concurrentiepositie. Op de binnenlandse markt heeft de industrie profijt van het aantrekken van de bedrijfsinvesteringen en de stijging van de particuliere consumptie.

Metaalproductenindustrie: Sentiment gematigd positief in 2017
De metaalproductenindustrie zal in 2017 naar verwachting verder profiteren van de investeringsbereidheid bij bedrijven, de lichte exportgroei en de stabiele bouwconjunctuur. De Rabobank verwacht dat de productie in 2017 met circa 1,5% zal toenemen (2016: 2%). Er is nog wel sprake van overcapaciteit, zeker als het gaat om minder complexe metaalbewerkingen. De prijzen zullen daardoor naar verwachting onder druk blijven staan. De diversiteit in de metaalproductenindustrie is echter groot. Van belang zijn het sentiment in de eindmarkt die bediend wordt en de manier waarop de ondernemer keuzes maakt ten aanzien van zijn productenrange én te bedienen klantenkring.

Machine industrie: Voorzichtig optimisme voor komende jaren
Sinds 2010 is de machine-industrie één van de best presterende sectoren in de industrie. In de eerste helft van 2016 liet de machinebouw echter haar cyclisch karakter zien. De productie daalde met ruim 5%. Deze daling werd onder andere ingegeven door een groeivertraging van de machinebouw ten behoeve van de high–tech-eindmarkten. Ondanks de huidige tegenvallende groei is de Rabobank voorzichtig optimistisch over de groeivooruitzichten voor de machinebouw voor de komende jaren. De groeiverwachting voor 2017 is 2%. Bepalend voor de afzetontwikkeling van het individuele bedrijf is echter de situatie in de eindmarkten die afnemers bedienen. Zo is de foodsector als eindmarkt op dit moment beter gestemd dan de markt voor kapitaalgoederen ten behoeve van olie- en gaswinning.

Elektrotechnische industrie: Groei dankzij export en bedrijfsinvesteringen
De Rabobank verwacht in 2017 in de elektrotechnische industrie een volumegroei van circa 2,5% (2016: 4%). De gematigde groei komt onder andere door verdere automatisering in de productie en de toepassing van nieuwe technologieën in dit proces (zoals robotisering en sensoring). De afzetprijzen blijven echter nog onder druk staan, door de internationale concurrentie. Wel zijn er verschillen in de afzetontwikkeling binnen de branche. Bepalend is de situatie in de bediende eindmarkten. Goede afzetperspectieven zijn er bijvoorbeeld voor partijen die leveren aan fabrikanten van medische applicaties.

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl