Resultaten onderzoek inspectie hijsen en heffen

24-09-2013 Uit inspecties in de bouw gericht op veilig hijsen en heffen met hijskranen blijkt dat er bij ruim de helft van de bezochte bouwlocaties sprake was van overtredingen.

Van de geconstateerde overtredingen had ongeveer 40% betrekking op het ontbreken van keuringsbewijzen en deskundigheidscertificaten. In het najaar van 2012 heeft de Inspectie SZW 266 bouwlocaties bezocht waar hijskranen aanwezig waren.De doelstelling van deze inspecties was het verbeteren van de naleving van de Arbo-regels en het voorkomen van ongevallen.

• Bij 121 inspecties (45,5%) bleek alles in orde te zijn. Bij 145 inspecties (54,5%) was er sprake van 206 overtredingen en heeft de Inspectie opgetreden.
• Bij 24 inspecties (9%) gaven inspecteurs opdracht om de werkzaamheden te staken vanwege ernstig gevaar voor personen. Het ging hier om het niet juiste gebruik van de hijskraan en andere arbeidsmiddelen.
• Ongeveer 40% van de overtredingen hing samen met keurings- en bekwaamheidseisen. Voor het veilig werken met hijskranen en hijsgereedschappen moeten deze periodiek gekeurd worden. De vaardigheden van een kraanmachinist moeten op peil blijven en zij moeten o.a. een geldig certificaat van deskundigheid kunnen tonen. De administratie moet op orde zijn om daar goed zicht op te kunnen houden.
• Er is vijf keer een boeterapport opgemaakt omdat de machinist niet in het bezit was van een certificaat van deskundigheid.

Samenwerking met de branche
De resultaten van het inspectieproject zijn besproken met de Vereniging Verticaal Transport, (VVT). De VVT heeft toegezegd de inspectieresultaten binnen haar organisatie te bespreken en aandacht te vragen voor het goed op orde houden van de administratie. Ook gaat de VVT bekendheid geven aan de wettelijke bepaling dat ook bij de inhuur van een kraanmachinist en kraan de verantwoordelijkheid bij de inhuurder, dus de (hoofd-)aannemer ligt. Ook de uniformiteit en erkenning van (Europese) certificaten staat bij de VVT uitdrukkelijk op de agenda.

De Inspectie zal de controle op het veilig gebruik van hijs- en hefwerktuigen op de bouwplaats voortzetten binnen de bouwplaatsinspecties.

Bron: Inspectie SZW

Rapport: Veilig hijsen op de bouwplaats

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl