Rijk investeerde 151 miljoen euro in energieonderzoek

21-08-2018 In 2017 investeerde de rijksoverheid 151 miljoen euro in energieonderzoek. Kennisinstituten en bedrijven kregen meer geld voor investeringen in energieonderzoek dan het jaar daarvoor.

Opvallend is de stijging in investeringen voor onderzoek naar energieopslag en CO2-afvang en -opslag (CCS). Dit jaar ging er meer geld naar Topsector Energie EU-projecten die zich richten op CSS. Deze investeringen vallen onder de IEA-categorie fossiele brandstoffen.Van de investeringen in fossiele brandstoffen ging ruim 95% naar CCS-onderzoek. Uit de monitor blijkt verder dat vooral duurzame energieopwekking en energiebesparing het hart van de overheidsinvesteringen vormden.

De verdeling van de investeringen is verder als volgt:

• 41% ging naar onderzoek naar verbeterde en goedkopere productiemethoden uit hernieuwbare energiebronnen
• 33% ging naar energiebesparing
• ruim 10% ging naar onderzoek naar energieopslag en naar transmissie- en distributietechnieken

Innovatieactiviteit en energiethema's
Bij de innovatieactiviteit groeiden de investeringen in industrieel en fundamenteel onderzoek. Investeringen in fundamenteel onderzoek stegen in vergelijking met het jaar daarvoor. Dit komt door de tweejaarlijkse investeringscyclus van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat was de grootste financier van energieonderzoek in Nederland.

Bron:engineersonline.nl

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl