Supply chains bedreigd door klimaatverandering

31-01-2013 Zeventig procent van de bedrijven denkt dat klimaatverandering hun omzet beïnvloedt.

Een risico dat wordt versterkt door een kloof tussen de prestaties van het duurzaam ondernemen van multinationals en hun leveranciers. Het vormt een bedreiging voor wereldwijde supply chains.

Dit blijkt uit onderzoek van het Carbon Disclosure Project (CDP) en adviesorganisatie Accenture.


De klimaatverandering brengt op korte termijn risico's voor bedrijven met zich mee, blijkt uit het rapport. De helft van de bedrijven geeft aan dat droogte of extreme regenval nu al een negatief effect op bedrijfsvoering hebben, of naar verwachting binnen vijf jaar.

Extreem weer is katalysator
Extreme weersomstandigheden is voor bedrijven een katalysator om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Het fysieke klimaatrisico heeft meer invloed op de investeringen dan de regelgeving en klimaatbeleid. Van de 678 bedrijven die investeren in vermindering van de CO2-uitstoot zegt drie kwart (73%) dat ze het gevoel hebben dat de klimaatverandering een fysiek risico vormt voor hun activiteiten; slechts 13 procent noemen de regelgeving als driver voor verandering.

De meeste bedrijven zijn positief over de maatregelen die zijn genomen naar aanleiding van het CDP-syteem, een systeem die de prestaties meet tussen bedrijven en hun leveranciers. Door dit systeem tenminste twee jaar te gebruiken laat het zien dat er verandering ontstaat die wordt gestimuleerd vanuit de klant.

Leveranciers minder ambitieus
Het rapport laat echter ook een gat zien tussen de prestaties van bedrijven en leveranciers. Dit verhoogd het klimaatrisico in wereldwijde supply chain-modellen. Leveranciers zijn aanzienlijk minder voorbereid dan hun klanten om in te spelen op de klimaatverandering. Dit kan een bedreiging vormen voor de klantrelatie en maakt de supply chain kwetsbaar. Leveranciers tonen een lager ambitieniveau om de klimaatverandering te beperken. Maar 38 procent maakt een emissiereductie doelstelling ten opzichte van 92 procent van de inkooporganisaties. Ook maar 27 procent van de leveranciers investeert in emissiereductie ten opzichte van de CDP-leden (69%).

CDP-leden lijken meer kans te hebben om resultaten te boeken als het om duurzaam ondernemen en CO2-vermindering gaat. Paul Simpson, chief executive officer van CDP zegt hierover: "Dit onderzoek laat de kwetsbaarheid van wereldwijde supply chains zien. Het verschil in duurzaamheidsinitiatieven tussen bedrijven en hun leveranciers is een gemiste kans voor leveranciers om kosten te besparen en risico's te verminderen.”

Kernpunten van het onderzoek
Multinationals gebruiken de gegevens uit het onderzoek bij de keuze van hun leveranciers.
Kernpunten uit het openbare verslag samengesteld door Accenture op een rij:

- 70% van de bedrijven denkt dat de klimaatverandering de potentie op significant effect heeft op hun omzet;
- 50% van de zakelijke risico's verbonden aan droogte of extreme regenval hebben al effect op bedrijven, of verwacht er de komende vijf jaar mee te maken te krijgen;
- 38% van de leveranciers hebben doelstellingen om CO2-uitstoot te verminderen, in vergelijking met 92% van de multinationals;
- 29% van de leveranciers besparen kosten vanuit hun emissiereductie-activiteiten, in vergelijking met 73% van de multinationals. De gerapporteerde kostenbesparingen van de leveranciers bedragen 10,2 miljard euro.

- De scores van leveranciers zijn beschikbaar per regio en per sector en laten zien dat Europese en Aziatische bedrijven nog steeds bedrijven in Noord-Amerika overtreffen als het om verminderen van CO2-uitstoot gaat.

De analyse van de gegevens verwerkt via het CDP-systeem is het grootste en meest uitgebreide onderzoek in de wereld. “Dit rapport geeft duidelijk aan dat degenen die het meest transparant zijn over hun risico's van klimaatverandering, de meeste kans hebben om de emissiereducties te bereiken", zegt Gary Hanifan, global sustainability lead for supply chain bij Accenture. "En ze hebben ook meer kans op kostenbesparingen als gevolg van hun reactie op risico's van klimaatverandering. Maar de ROI van de meest proactieve bedrijven zal niet volledig te realiseren zijn als ze hun leveranciers niet weten te stimuleren om hun voorbeeld te volgen.”

Bron:logistiek.nl

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl