'Tekort aan technici gaat concurrentiepositie van Nederland schaden'

23-05-2018 Meer dan de helft van de technische organisaties verwacht dat het tekort aan technici de concurrentiepositie van Nederland op termijn negatief zal beïnvloeden. 32% ziet op dit moment al negatieve gevolgen van het tekort.

Dit blijkt uit de ROVC TechBarometer, waarvoor ROVC 969 respondenten uit de technische branche heeft ondervraagd. In 2017 zag 80% van de respondenten een kwalitatief of kwantitatief tekort aan talent ontstaan in de komende vijf jaar. Dit percentage is in 2018 met 79% nagenoeg gelijk. Verschillende oorzaken worden door respondenten genoemd:

• He slechte aansluiting van regulier onderwijs op het bedrijfsleven (30%)
• Het slechts image van de technische branche (23%)
• Vergrijzing (19%)

Meest efficiënte aanjager
Initiatieven die worden opgezet door het bedrijfsleven wordt door 39% als meest efficiënte aanjager gezien om het tekort aan technici terug te dringen. Ook initiatieven vanuit het onderwijs (19%) en de overheid (19%) hebben volgens respondenten echter meerwaarde. Opvallend is dat slechts één op de tien acties vanuit brancheorganisaties noemt als efficiënte aanjagers voor het terugdringen van het tekort aan talent.

John Huizing, directeur bij ROVC: "Al jaren staat de technische branche onder druk. 86 procent van de branche ziet het effect van het tekort aan technici op de concurrentiepositie van Nederland. Dat is zorgwekkend. De urgentie om het probleem aan te pakken is dan ook hoog. De economie trekt aan, waardoor de arbeidsmarkt enorm in de lift zit; het aantal banen en vacatures groeit fors. Door het tekort kunnen organisaties niet meekomen met de groei van de economie. Daarom moeten onderwijs, het bedrijfsleven, brancheorganisaties en overheid nog meer dan op dit moment de handen ineen slaan om de technische sector een boost te geven. Door mensen te enthousiasmeren voor de branche kunnen we de negatieve weerslag op de concurrentiepositie van Nederland beperken."

Bron: engineersonline.nl

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl