Toezicht op CE-markering onder de maat

03-09-2019 De overheid moet meer en beter toezicht houden op de zogenoemde CE-markering, daarvoor pleit FME. Deze markering geeft aan dat een product voldoet aan de daarvoor geldende Europese regels voor veiligheid, gezondheid en milieu.

Er komen steeds meer producten van buiten Europa ons land binnen die onterecht zijn voorzien van een CE-markering. Dat is niet alleen een economisch delict, maar tast ook de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven aan.Bedrijven bepalen zelf of zij voldoen aan de regels en brengen zelf de markering op hun product aan. Met producten van buiten Europa gaat dat vaak mis. "De markering is nep en van conformiteit is geen sprake. Er is vrijwel geen controle op dergelijke producten. Markttoezicht ontbreekt door een capaciteitsprobleem bij de marktautoriteiten. De producten vinden daardoor hun vrije weg naar de eindgebruiker en consument", zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé-Hamming.

Voorbeeld

Nederlandse machinefabrikanten hebben last van concurrenten binnen Europa die zich niet aan de Europese Machinerichtlijn houden en daardoor een gunstigere marktpositie innemen met onveilige producten. De machinerichtlijn schrijft voor dat de bestuurder van tractoren, shovels en heftrucks met een tilfunctie beschermd moet zijn tegen vallende voorwerpen, bijvoorbeeld via een cabine of veiligheidsdak (FOPS constructie). Machines zonder dergelijke FOPS constructie zijn voor de consument aantrekkelijker omdat ze goedkoper, kleiner en gebruiksvriendelijker zijn (in- en uitstappen gaat makkelijker). Hierdoor zien de Nederlandse fabrikanten steeds vaker dat zij orders mislopen en dat consumenten zich onwetens een onveilige machine aanschaffen waarbij zij risico lopen op ernstige letsel.

Een onjuiste CE-markering heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheid van mens en milieu, maar ook voor de concurrentiepositie van bedrijven die producten ontwikkelen die wél voldoen aan Europese productrichtlijnen. Zo worden via Chinese online platformen inferieure elektrotechnische producten zoals bekabeling en verlichting aangeboden. Deze zogenaamd CE-conforme producten zijn relatief goedkoop, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. Bovendien veroorzaken ze zeer onveilige situaties voor de maatschappij.

Voorbeeld

Er komen Chinese industriële machines op de markt die niet voldoen aan de Europese veiligheidseisen (conform de CE-markering). Door het ontbreken van deze aanvullende veiligheidsmaatregelen vallen ze gemiddeld minimaal 5000 euro goedkoper uit. De handhaving is onvoldoende om dergelijke producten van de markt te weren en consumenten komen in de verleiding goedkopere onveilige producten aan te schaffen, ten nadele van Europese leveranciers.

FME en haar brancheverenigingen willen dat er meer capaciteit bij toezichthouders komt, zodat er vaker en sneller kan worden gehandhaafd. Daarnaast wil FME dat de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat een samenwerkingsverband tussen overheid en bedrijfsleven organiseert. Dezentjé: "De overheid heeft het bedrijfsleven nodig om adequaat toezicht op nep CE-markeringen te kunnen houden. Bedrijven zitten dichter op de markt en de overheid kampt met capaciteitsproblemen."

FME is bezig met het opstellen van een dergelijk voorstel tot samenwerking.

Bron:fme.nl

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact Industrie & Veiligheid

Voor uw vragen over gezond en veilig werken; machines en procesindustrie; mobiliteit, transport en logistiek en publicatiereeks gevaarlijke stoffen.015 2 690 180

iv@nen.nl