‘Veel risicovolle situaties rond machineveiligheid bij metaalbedrijven’

10-06-2013 Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat het niet best is gesteld met de machineveiligheid bij metaalbedrijven. Bij 605 van de 736 geïnspecteerde metaalbedrijven (82%) werden risicovolle situaties geconstateerd. Bij 90 bedrijven was de situatie zo ernstig dat zij tijdelijk zijn stilgelegd.

Uit onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat het niet best is gesteld met de machineveiligheid bij metaalbedrijven. Bij 605 van de 736 geïnspecteerde metaalbedrijven (82%) werden risicovolle situaties geconstateerd. Bij 90 bedrijven was de situatie zo ernstig dat zij tijdelijk zijn stilgelegd.


In de metaalsector komt meer dan de helft van de ongevallen voort uit het werken aan machines. In 2010 vonden er in de metaalsector 254 ernstige ongevallen plaats, waarvan vijf met dodelijke afloop. De meeste ongevallen vinden plaats door onvoldoende afscherming of het niet borgen of veilig stellen van machines. Werknemers kunnen in zo’n geval gegrepen worden, bekneld raken en verwondingen oplopen.

Inspectie machineveiligheid
Voor de Arbeidsinspectie waren deze cijfers aanleiding om in 2011 de machineveiligheid in de metaalsector te inspecteren. De belangrijkste conclusies en cijfers staan in deze tussentijdse rapportage.

De Arbeidsinspectie constateert rond machineveiligheid vooral de volgende problemen:

• Niet afschermen van bewegende delen van machines
• Machines verkeren in slechte staat
• Machines zijn niet gekeurd
• Ontbreken van een noodstop

Machineveiligheid bij leerbedrijven
Uit het onderzoek van de Arbeidsinspectie blijkt dat de machineveiligheid bij bedrijven die geregistreerd staan als ‘erkend leerbedrijf’ er nog slechter aan toe is dan bij de niet-leerbedrijven. De overtredingen zijn bij de leerbedrijven over het algemeen ook ernstiger.

91% van de 417 geïnspecteerde leerbedrijven voldoet niet aan de wet- en regelgeving. Bij de niet-leerbedrijven is dit 71%. Bij de leerbedrijven werd ook vaker een zwaarder handhavingsinstrument toegepast dan bij de niet leerbedrijven.

De Arbeidsinspectie heeft gekeken of de bedrijfsgrootte van invloed is. Want hoe meer machines, hoe groter de kans dat er een machine niet in orde is. Maar de spreiding van bedrijfsgroottes over leer- en niet leerbedrijven was nagenoeg gelijk. De inspectie stelt geen verklaring te hebben voor deze ´verontrustende uitkomsten´.

Risico-inventarisatie
Wiel Brand, projectleider veilig en gezond werken van FNV Metaal, noemt de situatie bij de leerbedrijven ´triest´. Wat Brand betreft, zouden opleidingsbedrijven zonder risico-inventarisatie (RI&E) beter geen leerbedrijf meer kunnen zijn. ‘Zeventig procent van de leerbedrijven heeft geen RI&E. Zij moeten eerst laten zien dat leerlingen veilig en gezond kunnen leren.’

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

advies.machinebouw@nen.nl