Veranderingen in NL onderwijs per 1 januari 2018

05-01-2018 Met ingang van 1 januari 2018 gaat een aantal wijzigingen in, waar met name wetenschappers, bedrijven, scholen en leerlingen mee te maken kunnen krijgen. Onder meer komt er een nieuwe post-MBO opleiding, ook voor werkenden die een leven lang willen leren.Aanmelddatum MBO 1 april
Wie zich wil aanmelden voor een mbo-opleiding, moet dit uiterlijk op 1 april voor het nieuwe studiejaar doen. Dit geldt voor het eerst voor het komende studiejaar (2018-2019).25 miljoen voor Regionaal Investeringsfonds
Ook in 2018 is er weer een nieuwe aanvraagronde voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF). Bedrijven die samen met mbo-instellingen willen investeren in innovatief beroepsonderwijs kunnen een aanvraag indienen. Minister Van Engelshoven stelt voor 2018 25 miljoen euro beschikbaar voor het investeringsfonds.

Nieuwe opleiding in hoger onderwijs
Naast de bachelor en de master komt er per 2018 een nieuwe zelfstandige opleiding in het hoger onderwijs: de associate degree. Deze 2-jarige opleiding in het hoger beroepsonderwijs is bedoeld voor mbo-4-gediplomeerden die willen doorstuderen maar niet middels een 4-jarige hbo-bacheloropleiding. Ook biedt de associate degree kansen voor op- en omscholing van volwassenen en werkenden in het kader van leven lang leren. De 150 nieuwe associate degree-opleidingen kunnen worden gevolgd bij ruim 80 hogescholen.

Inperking lastendruk bij kwaliteitskeuring hoger onderwijs
Hogescholen en universiteiten ervaren veel administratieve lastendruk voor hun accreditatie. Eens per 6 jaar worden zij onder de loep genomen door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) waarbij instellingen soms documentatie opbouwen die kan oplopen tot 60 ordners. Via een proef wil minister Van Engelshoven bekijken hoe die lastendruk omlaag kan. Onderwijsinstellingen die meedoen worden beoordeeld op de helft van het aantal NVAO-criteria. De inschrijving voor deze proef gaat januari 2018 open. Na een voorbereidingsperiode gaat de proef vanaf 1 september 2018 van start.

Stevinpremies voor wetenschappers
In 2018 worden voor het eerst de Stevinpremies uitgereikt aan twee wetenschappers die met hun onderzoek grote maatschappelijke of economische impact hebben gehad. Zij krijgen 2,5 miljoen euro. De prijs kan worden uitgereikt aan wetenschappers in alle wetenschapsgebieden.

Eerder door u bekeken

Top normen Machinebouw

Contactgegevens

Voor meer informatie neem contact met ons op:

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Contact adviespunt Machinebouw

Voor uw vragen over onder andere CE-markering, productaansprakelijkheid, risicobeoordeling, de gebruiksaanwijzing, het technisch dossier, eisen voor niet-voltooide machines en de verklaring van overeenstemming bent u bij ons aan het juiste adres.015 2 690 180

iv@nen.nl