Actuele overzicht & nieuws Bouwbesluit

Gasbrander

Tijdens het ontwerpen, aanleggen en controleren van installaties heeft u te maken met veel eisen en normen. Om uw werk goed te kunnen doen, wilt u precies weten welke eisen er worden gesteld aan de installaties. Dit brengt een hoop uitzoekwerk met zich mee.

Bouwbesluit 2012
Uiteraard heeft het Bouwbesluit 2012 wat op 1 april 2012 van kracht wordt gevolgen voor uw werkzaamheden. Om dit alles in goede banen te leiden heeft NEN oplossingen voor u paraat.

Nieuwsberichten

Vergunningvrij bouwen onder de Omgevingswet vrijwel identiek

18-02-2019 Naar verwachting treedt in 2021 de Omgevingswet in werking. In de Invoeringsbesluiten is nu voor het...

Nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen (NEN 1087) voor commentaar gepubliceerd

07-02-2019 De nieuwe norm voor ventilatie van gebouwen is herzien en nu voor commentaar gepubliceerd. NEN 1087 ...

Wijzigingsbladen voor bouwconstructies gepubliceerd voor commentaar

08-01-2019 Recent zijn wijzigingsbladen voor NEN 8700:2011 en NEN 8701:2011 gepubliceerd voor commentaar. Het g...

Wijzigingen Bouwbesluit per 1 januari 2018

22-02-2018 Per 1 januari 2018 is er een aantal wijzigingen in Bouwbesluit 2012 ingevoerd. Voor de milieuprestat...

Stand van zaken vergunningvrij bouwen

25-08-2017 De Rijksoverheid heeft een nieuwe brochure uitgegeven over wanneer er wel en wanneer geen vergunning...

Eerder door u bekeken

Meedoen als commissielid?

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven

Wilt u meer informatie over meedoen in een normcommissie aan het ontwikkelen van normen in uw vakgebied?

Hiermee kiest u voor invloed op uw werkveld.Contact opnemen

(015) 2 690 372

marketingno@nen.nlBelangrijke gaspublicaties
• NPR 3378:2012 nl
Woningen:2006 nl

Belangrijke Waterpublicaties
• NTR 3216:2012 nl
• NTA 8111:2011 nl