Actuele overzicht & nieuws Brandveiligheid

Brandveiligheid is een breed thema, dat vanuit verschillende invalshoeken belicht kan worden.

Directe persoonlijke veiligheid in de zin van beschermingsmiddelen, passieve veiligheid verwerkt in ontwerp en constructie van bouwwerken en actieve veiligheidssystemen voor preventie en repressie van brand. Alle maatregelen en middelen hebben als doel om persoonlijk letsel en schade aan bouwwerken en hun omgeving tot een minimum te beperken.

In dit dossier komen verschillende aspecten die interessant voor installatietchniek zijn aan bod. Het dossier wordt regelmatig aangevuld met de laatste gegevens en actualiteit die betrekking heeft tot brandveiligheid.

Brandveiligheid onderwerpenNieuwsberichten

Normen brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties op één lijn gebracht

27-06-2018 De Nederlandse norm voor beheer, controle en onderhoud van brandbeveiligingsinstallaties, NEN 2654, ...

Norm voor brandveiligheid voor gebouwen wordt herzien

21-06-2018 NEN en Brandveilig Bouwen Nederland (BBN) gaan samenwerken aan de herziening van NEN 6093 ‘Brandveil...

NPR 2576 Functiebehoud bij brand - ‘Richtlijn voor transmissiewegen’ gepubliceerd

07-05-2018 Na het uitkomen van NEN 2535:2017, de wijzigingsbladen NEN 2575-2/A1 en NEN 2575-3/A2 en recent nog ...

Wettelijke certificeringsregeling voor cv-installateurs op hoofdlijnen

23-03-2018 Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft een wetsvoorstel gepubliceerd dat ervoor moet zorgen dat...

Normontwerp NEN 3215+C1/A1 over gebouwriolering en buitenriolering binnen het perceel ter commentaar

23-03-2018 De bestaande norm NEN 3215+C1 over gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen is he...

Eerder door u bekeken

Meedoen als commissielid?

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven

Wilt u meer informatie over meedoen in een normcommissie aan het ontwikkelen van normen in uw vakgebied?

Hiermee kiest u voor invloed op uw werkveld.Contact opnemen

(015) 2 690 372

marketingno@nen.nlBelangrijke gaspublicaties
• NPR 3378:2012 nl
Woningen:2006 nl

Belangrijke Waterpublicaties
• NTR 3216:2012 nl
• NTA 8111:2011 nl