Actuele overzicht & nieuws Brandveiligheid

Brandveiligheid is een breed thema, dat vanuit verschillende invalshoeken belicht kan worden.

Directe persoonlijke veiligheid in de zin van beschermingsmiddelen, passieve veiligheid verwerkt in ontwerp en constructie van bouwwerken en actieve veiligheidssystemen voor preventie en repressie van brand. Alle maatregelen en middelen hebben als doel om persoonlijk letsel en schade aan bouwwerken en hun omgeving tot een minimum te beperken.

In dit dossier komen verschillende aspecten die interessant voor installatietchniek zijn aan bod. Het dossier wordt regelmatig aangevuld met de laatste gegevens en actualiteit die betrekking heeft tot brandveiligheid.

Brandveiligheid onderwerpenNieuwsberichten

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is aangenomen door Eerste Kamer

15-05-2019 De Eerste Kamer heeft gister (14 mei 2019) ingestemd met een nieuw stelsel voor toezicht op de kwali...

Duurzame warmtetechnieken kansrijk voor woningcorporatie

08-05-2019 In 2050 moeten woningcorporaties hun woningen CO2-neutraal hebben. Wat kunnen kleinschalige duurzame...

Aantal nieuwbouwwoningen zonder gasaansluiting stijgt gestaag

08-05-2019 In het eerste kwartaal van 2019 is in 62% van alle nieuwbouwprojecten in de provincie Utrecht en Zui...

Ontwerp 'bepaling van brandgevaarlijk zijn van daken' ter commentaar gepubliceerd

03-05-2019 Onlangs is de ontwerp herziening voor bepaling van brandgevaarlijk zijn van daken, ontw. NEN 6063:20...

Afspraken over gebouw- en buitenriolering binnen het perceel herzien

09-04-2019 De nationale norm voor gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen is in december 20...

Eerder door u bekeken

Meedoen als commissielid?

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven

Wilt u meer informatie over meedoen in een normcommissie aan het ontwikkelen van normen in uw vakgebied?

Hiermee kiest u voor invloed op uw werkveld.Contact opnemen

(015) 2 690 372

marketingno@nen.nlBelangrijke gaspublicaties
• NPR 3378:2012 nl
Woningen:2006 nl

Belangrijke Waterpublicaties
• NTR 3216:2012 nl
• NTA 8111:2011 nl