Bedrijfshulpverlening

07-01-2013 Het is belangrijk om voorbereid te zijn op noodsituaties. De norm NEN 4000 ‘Bedrijfshulpverlening’ biedt een structuur die bedrijven helpt hierop voorbereid te zijn.

BHV

De norm is bedoeld voor optreden van de Bedrijfshulpverlening (BHV), dat begint binnen de eerste drie minuten na het begin van een incident of calamiteit en eindigt na overdacht aan professionele hulpdiensten.

Vanuit NEN 4000 wordt verwezen naar de Nederlands Technische Afspraak (NTA) 8112 ‘Leidraad voor een ontruimingsplan’ en NEN 1414 ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplattegronden’. Momenteel wordt NTA 8112 herzien.

Gerelateerde normen en producten

NEN 4000:2008 nl
NTA 8112-1:2002 nl
NEN 1414:2007 nl

Eerder door u bekeken

Meedoen als commissielid?

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven

Wilt u meer informatie over meedoen in een normcommissie aan het ontwikkelen van normen in uw vakgebied?

Hiermee kiest u voor invloed op uw werkveld.Contact opnemen

(015) 2 690 372

marketingno@nen.nlBelangrijke gaspublicaties
NPR 3378:2012 nl
Woningen:2006 nl

Belangrijke Waterpublicaties
NTR 3216:2012 nl
NTA 8111:2011 nl