Bedrijfstraining: Controle door drinkwaterbedrijf en/of ILT

• Hoe, waarop, resultaten
• Welke aanpassingen n.a.v. controle
• Opzet totaalbeheer leidingwaterinstallatie
• Casus op basis van een praktijkvoorbeeld

Drinkwaterbedrijven controleren jaarlijks zo’n 45.000 installaties. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT = handhaver) controleert installaties welke niet op het distributienet van het drinkwaterbedrijf zijn aangesloten, maar ook zogenaamde clustercontroles. Er wordt uitgelegd hoe zo’n controle plaatsvindt en op welke aspecten wordt gecontroleerd.

Installatie-eigenaren moeten aan de gestelde eisen voldoen. Wanneer blijkt dat hier bij de eerste controle niet aan wordt voldaan, dan wordt veelal een termijn gesteld waarbinnen alles opgelost moet worden. Dit wordt weer gecontroleerd. Bij niet nakomen, wordt het dossier overgedragen aan ILT welke handhavend gaat optreden.

Nieuw is dat drinkwaterbedrijven actief gaan controleren of bij installaties met een grote watermeter (= groter dan Q3 10 / Qn 6) beheerspakket A uit Waterwerkblad WB 1.4 G herleidbaar nageleefd wordt. Dit betekent dat uitgebreid beheer moet worden opgezet en worden nageleefd. Uitgelegd wordt wat dit beheer allemaal inhoudt en aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt aangegeven hoe u dit kunt opzetten en uitvoeren.

Na afloop
• Weet u hoe een controle plaatsvindt en op welke punten wordt gecontroleerd;
• Weet u voor welke installaties beheerspakket A verplicht is en wat dit pakket inhoudt;
• Weet u hoe een beheerspakket moet worden opgezet en goed wordt nageleefd.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl