Bedrijfstraining: Controle door drinkwaterbedrijf en/of ILT

• Hoe, waarop, resultaten
• Welke aanpassingen n.a.v. controle
• Opzet totaalbeheer leidingwaterinstallatie
• Casus op basis van een praktijkvoorbeeld

Drinkwaterbedrijven controleren jaarlijks zo’n 45.000 installaties. Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT = handhaver) controleert installaties welke niet op het distributienet van het drinkwaterbedrijf zijn aangesloten, maar ook zogenaamde clustercontroles. Er wordt uitgelegd hoe zo’n controle plaatsvindt en op welke aspecten wordt gecontroleerd.

Installatie-eigenaren moeten aan de gestelde eisen voldoen. Wanneer blijkt dat hier bij de eerste controle niet aan wordt voldaan, dan wordt veelal een termijn gesteld waarbinnen alles opgelost moet worden. Dit wordt weer gecontroleerd. Bij niet nakomen, wordt het dossier overgedragen aan ILT welke handhavend gaat optreden.

Nieuw is dat drinkwaterbedrijven actief gaan controleren of bij installaties met een grote watermeter (= groter dan Q3 10 / Qn 6) beheerspakket A uit Waterwerkblad WB 1.4 G herleidbaar nageleefd wordt. Dit betekent dat uitgebreid beheer moet worden opgezet en worden nageleefd. Uitgelegd wordt wat dit beheer allemaal inhoudt en aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt aangegeven hoe u dit kunt opzetten en uitvoeren.

Na afloop
• Weet u hoe een controle plaatsvindt en op welke punten wordt gecontroleerd;
• Weet u voor welke installaties beheerspakket A verplicht is en wat dit pakket inhoudt;
• Weet u hoe een beheerspakket moet worden opgezet en goed wordt nageleefd.

Eerder door u bekeken

Meedoen als commissielid?

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven

Wilt u meer informatie over meedoen in een normcommissie aan het ontwikkelen van normen in uw vakgebied?

Hiermee kiest u voor invloed op uw werkveld.Contact opnemen

(015) 2 690 372

marketingno@nen.nlBelangrijke gaspublicaties
NPR 3378:2012 nl
Woningen:2006 nl

Belangrijke Waterpublicaties
NTR 3216:2012 nl
NTA 8111:2011 nl