Bedrijfstraining: Legionellapreventie

U moet ervoor zorgen dat de leidingwaterinstallatie Legionellaveilig is. Afhankelijk van het soort installatie moet u vanuit de wet een risicoanalyse en beheersplan hebben en deze naleven inclusief vastlegging van uitgevoerde acties in een logboek. Wanneer u niet onder de wet voorgeschreven installaties valt, moet u wel voldoen aan de zorgplicht. Tevens moet de installatie en het beheer altijd voldoen aan NEN 1006.

• Hoe kunt u goed Legionellabeheer opzetten en uitvoeren?
• Hoe verhoudt dit zich tot totaalbeheer van de installatie?
• Wat is de rol welke NEN 1006 hierin speelt.

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt uitgelegd hoe vanuit de risicoanalyse en het beheersplan Legionellabeheer moet worden uitgevoerd.

Na afloop

• Weet u welke eisen aan prioritaire installaties worden gesteld in de Drinkwaterwetgeving;
• Weet u wat dit Legionellabeheer inhoudt en wat de relatie is met totaalbeheer van de ledingwaterinstallatie;
• Hoe u aan de zorgplicht kunt voldoen;
• Wat de eisen in NEN 1006 zijn t.a.v. Legionellapreventie;
• Hoe deskundig Legionellabeheer uitgevoerd kan worden.

Eerder door u bekeken

Meedoen als commissielid?

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven

Wilt u meer informatie over meedoen in een normcommissie aan het ontwikkelen van normen in uw vakgebied?

Hiermee kiest u voor invloed op uw werkveld.Contact opnemen

(015) 2 690 372

marketingno@nen.nlBelangrijke gaspublicaties
NPR 3378:2012 nl
Woningen:2006 nl

Belangrijke Waterpublicaties
NTR 3216:2012 nl
NTA 8111:2011 nl