Bedrijfstraining: Legionellapreventie

U moet ervoor zorgen dat de leidingwaterinstallatie Legionellaveilig is. Afhankelijk van het soort installatie moet u vanuit de wet een risicoanalyse en beheersplan hebben en deze naleven inclusief vastlegging van uitgevoerde acties in een logboek. Wanneer u niet onder de wet voorgeschreven installaties valt, moet u wel voldoen aan de zorgplicht. Tevens moet de installatie en het beheer altijd voldoen aan NEN 1006.

• Hoe kunt u goed Legionellabeheer opzetten en uitvoeren?
• Hoe verhoudt dit zich tot totaalbeheer van de installatie?
• Wat is de rol welke NEN 1006 hierin speelt.

Aan de hand van een praktijkvoorbeeld wordt uitgelegd hoe vanuit de risicoanalyse en het beheersplan Legionellabeheer moet worden uitgevoerd.

Na afloop

• Weet u welke eisen aan prioritaire installaties worden gesteld in de Drinkwaterwetgeving;
• Weet u wat dit Legionellabeheer inhoudt en wat de relatie is met totaalbeheer van de ledingwaterinstallatie;
• Hoe u aan de zorgplicht kunt voldoen;
• Wat de eisen in NEN 1006 zijn t.a.v. Legionellapreventie;
• Hoe deskundig Legionellabeheer uitgevoerd kan worden.

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl