Bedrijfstraining: Terugstroombeveiligingen

Apparaten welke op de installatie worden aangesloten moeten zijn voorzien van de terugstroombeveiliging, welke het betreffende risico van terugstroming van een vloeistof uit het apparaat voldoende afdekt. Er zijn vele soorten terugstroombeveiligingen zoals keerkleppen (wel of niet controleerbaar), beluchters, terugstroombeveiligingen met verschildrukzones, atmosferische onderbrekingen.

Uit controles blijkt dat in veel gevallen niet de juiste terugstroombeveiliging is geplaatst of geheel ontbreekt en dat de eigenaar geen overzicht heeft van de aangesloten toestellen, laat staan dat deze, zoals voorgeschreven, jaarlijks worden gecontroleerd. Drinkwaterbedrijven gaan eigenaren van installaties met een grote watermeter (= groter dan Q3 10 / Qn 6) controleren op het uitvoeren van beheerspakket A. Wanneer zij dit niet (volledig) uitvoeren, wordt na enkele maanden een hercontrole uitgevoerd. Bij het niet voldoen, kan het dossier aan Inspectie Leefomgeving & Transport (ILT) worden overgedragen. Beheerspakket A is vastgelegd in Waterwerkblad WB 1.4 G. De controle welke de drinkwaterbedrijven uitvoeren is vastgelegd in Inspectierichtlijn 2012.

Na afloop
• Weet u als eigenaar van de installatie wat de relevante wet- en regelgeving is
• Kent u de opbouw van de wet- en regelgeving
• Weet u hoe de controle door het drinkwaterbedrijf en Inspectie Leefomgeving en Transport werkt
• Weet u hoe de eigenaar (aantoonbaar) aan goed beheer van de terugstroombeveiligingen kan voldoen
• Kun je aangeven of de controle op een juiste manier is uitgevoerd
• Weet u welke terugstroombeveiligingen er zijn en hoe deze werken
• Kent u de bepalingsmethode van de juiste terugstroombeveiliging in een bepaalde situatie
• Kunt u terugstroombeveiligingen op een juiste wijze controleren

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl