Bedrijfstraining: Wet- en Regelgeving en eisen NEN 1006
U werkt met leidingwaterinstallaties en moet daarbij voldoen aan de eisen die de nieuwe NEN 1006 stelt.

• Wat is nou precies de huidige stand van zaken?
• Wat gaat er allemaal veranderen?
• En wat betekenen deze veranderingen voor u in de praktijk?

NEN 1006 wordt momenteel ingrijpend herzien. Daarnaast is op 1 juli 2011 de nieuwe Drinkwaterwet van kracht gegaan. Tijdens deze halfdaagse training bespreken we wat er al veranderd is en wat er nog gaat veranderen op het gebied van leidingwaterinstallaties. Na de training weet u hoe u ervoor zorgt dat uw drinkwaterinstallaties voldoen aan de eisen.

Na afloop
• Weet u wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van Drinkwaterwetgeving, prestatie-eisen in het Bouwbesluit, eisen aan onderhoud van installaties, Europese normalisatie, handhaving vanuit ILT en controle vanuit drinkwaterbedrijven
• Kent u de huidige stand van zaken op het gebied van de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit, de Legionellaregelgeving, NEN-EN 806, afpersen met inerte gassen, innovatieve ontwikkelingen en ongewenste opwarming van waterleidingen
• Kent u relatie tussen de laatste ontwikkelingen en NEN 1006
• Weet u wat de ontwikkelingen voor u in de praktijk betekenen of gaan betekenen

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl