Bedrijfstraining: Wet- en Regelgeving en eisen NEN 1006
U werkt met leidingwaterinstallaties en moet daarbij voldoen aan de eisen die de nieuwe NEN 1006 stelt.

• Wat is nou precies de huidige stand van zaken?
• Wat gaat er allemaal veranderen?
• En wat betekenen deze veranderingen voor u in de praktijk?

NEN 1006 wordt momenteel ingrijpend herzien. Daarnaast is op 1 juli 2011 de nieuwe Drinkwaterwet van kracht gegaan. Tijdens deze halfdaagse training bespreken we wat er al veranderd is en wat er nog gaat veranderen op het gebied van leidingwaterinstallaties. Na de training weet u hoe u ervoor zorgt dat uw drinkwaterinstallaties voldoen aan de eisen.

Na afloop
• Weet u wat de ontwikkelingen zijn op het gebied van Drinkwaterwetgeving, prestatie-eisen in het Bouwbesluit, eisen aan onderhoud van installaties, Europese normalisatie, handhaving vanuit ILT en controle vanuit drinkwaterbedrijven
• Kent u de huidige stand van zaken op het gebied van de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit, de Legionellaregelgeving, NEN-EN 806, afpersen met inerte gassen, innovatieve ontwikkelingen en ongewenste opwarming van waterleidingen
• Kent u relatie tussen de laatste ontwikkelingen en NEN 1006
• Weet u wat de ontwikkelingen voor u in de praktijk betekenen of gaan betekenen

Eerder door u bekeken

Meedoen als commissielid?

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven

Wilt u meer informatie over meedoen in een normcommissie aan het ontwikkelen van normen in uw vakgebied?

Hiermee kiest u voor invloed op uw werkveld.Contact opnemen

(015) 2 690 372

marketingno@nen.nlBelangrijke gaspublicaties
NPR 3378:2012 nl
Woningen:2006 nl

Belangrijke Waterpublicaties
NTR 3216:2012 nl
NTA 8111:2011 nl