Brandveiligheid en bouwwerken

07-01-2013 Een gebouw moet zo zijn ingericht en ontworpen, dat de kans op brand minimaal is.

Brand

Als er toch een brand uitbreekt, mogen er geen slachtoffers vallen en moet de schade aan het gebouw zoveel mogelijk worden beperkt. Mensen moeten veilig kunnen vluchten en de brand mag zich niet te snel kunnen uitbreiden.

Brandveiligheid is een belangrijk onderdeel van zowel het ontwerp- als het bouwproces van bouwwerken. Bij het gebruik en beheer van de bouwwerken moet ook steeds gestreefd worden naar een optimale brandveiligheid. Normalisatie geeft hiervoor handvaten die zowel gezien vanuit de publiekrechtelijke kant (vanuit de regelgeving) als vanuit de privaatrechtelijke kant kunnen bijdragen.

Commissie
De normcommissie 351 007 ‘Brandveiligheid van Bouwwerken’ is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een onderling samenhangend pakket normen voor de bepaling van de brandveiligheid van bouwwerken en voor een goede aansluiting en afstemming op het Bouwbesluit en de andere relevante regelgeving.

Voor NPR 6059 zijn de verantwoordelijke werkgroepen opgeheven.

Gerelateerde normen en commissies
• Normcommissie 351 007 »
‘Brandveiligheid van Bouwwerken’
• NEN 6050 »
'Brandveilig ontwerpen van platte daken'
• NPR 6091 »
'Weerstand tegen brandoverslag'
• NPR 6059 »
'Brandscan gebouwen'

Gerelateerde normen en normcommissies

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl