Fire Safety Engineering (FSE)

07-01-2013 Fire Safety Engineering (FSE) staat voor het gebruik van fysische modellen waarmee het gedrag van een brand en het effect hiervan op bouwwerken en de gebruikers daarvan wordt beschreven.

FSE

FSE is een relatief recente ontwikkeling dat vele terreinen omvat, o.a. rookmodellering en -beheersing, vluchten en gedrag van materialen en constructies.

Het fysisch brandmodel beschrijft het brandverloop in een brandruimte op basis van een natuurlijk brandconcept, dat wil zeggen afhankelijk van de aanwezige brandstof en zuurstof in die ruimte. Vorm, afmetingen, openingen en materialisering van de brandruimte zijn hierin bepalende factoren. De aard van de aanwezige brandstof (permanente en variabele vuurlast) wordt voornamelijk bepaald door de gebruiksfunctie. Het natuurlijk brandconcept geeft het brandverloop weer in een brandruimte zonder hierin actief in te grijpen (zoals brandweerinzet en automatische blusinstallatie).

De nationale bijlage bij Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-2/NB) geeft per gebruiksfunctie randvoorwaarden voor brandstofafhankelijke grootheden die in deze norm kunnen worden gehanteerd. Daarnaast voorziet de nationale bijlage in een risicobenadering die in het fysisch model kan worden opgenomen. Deze risicobenadering is alleen relevant voor de beoordeling van de thermische belasting op draagconstructies met behulp van het fysisch brandmodel.

Gerelateerde normen
NEN 6055 »
Thermische belasting op basis van het natuurlijk brandconcept - Bepalingsmethode

Eerder door u bekeken

Top Gasnormen

Contact Gas & Water

(015) 2 690 324

bi@nen.nl

Meedoen als commissielid?

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven

Wilt u meer informatie over meedoen in een normcommissie aan het ontwikkelen van normen in uw vakgebied?

Hiermee kiest u voor invloed op uw werkveld.Contact opnemen

(015) 2 690 372

marketingno@nen.nlBelangrijke gaspublicaties
NPR 3378:2012 nl
Woningen:2006 nl

Belangrijke Waterpublicaties
NTR 3216:2012 nl
NTA 8111:2011 nl