Fire Safety Engineering (FSE)

07-01-2013 Fire Safety Engineering (FSE) staat voor het gebruik van fysische modellen waarmee het gedrag van een brand en het effect hiervan op bouwwerken en de gebruikers daarvan wordt beschreven.

FSE

FSE is een relatief recente ontwikkeling dat vele terreinen omvat, o.a. rookmodellering en -beheersing, vluchten en gedrag van materialen en constructies.

Het fysisch brandmodel beschrijft het brandverloop in een brandruimte op basis van een natuurlijk brandconcept, dat wil zeggen afhankelijk van de aanwezige brandstof en zuurstof in die ruimte. Vorm, afmetingen, openingen en materialisering van de brandruimte zijn hierin bepalende factoren. De aard van de aanwezige brandstof (permanente en variabele vuurlast) wordt voornamelijk bepaald door de gebruiksfunctie. Het natuurlijk brandconcept geeft het brandverloop weer in een brandruimte zonder hierin actief in te grijpen (zoals brandweerinzet en automatische blusinstallatie).

De nationale bijlage bij Eurocode 1 (NEN-EN 1991-1-2/NB) geeft per gebruiksfunctie randvoorwaarden voor brandstofafhankelijke grootheden die in deze norm kunnen worden gehanteerd. Daarnaast voorziet de nationale bijlage in een risicobenadering die in het fysisch model kan worden opgenomen. Deze risicobenadering is alleen relevant voor de beoordeling van de thermische belasting op draagconstructies met behulp van het fysisch brandmodel.

Gerelateerde normen
• NEN 6055 »
Thermische belasting op basis van het natuurlijk brandconcept - Bepalingsmethode

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl