Persoonlijke Beschermingsmiddelen

07-01-2013 Een werkomgeving hoort zo veilig mogelijk te zijn. Persoonlijke beschermingsmiddelen kunnen helpen bij het beheersen van risico’s.

Perschoonlijke Beschermingsmiddelen

Veiligheid staat voorop!
Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)moeten voldoen aan de essentiële veiligheidseisen en de CE-markering voeren om vrij te mogen worden verhandeld. De Europese Commissie heeft een richtlijn opgesteld voor PBM’s, 89/686/EEG.

In deze richtlijn wordt het begrip persoonlijk beschermingsmiddel als volgt gedefinieerd: Een uitrustingsstuk of –middel dat bestemd is om door een persoon te worden gedragen of vastgehouden als bescherming tegen een of meer gevaren die een bedreiging voor zijn gezondheid of zijn veiligheid kunnen vormen.

Er zijn veel verschillende PBM’s te koop, voor voeten en hoofd en alles daar tussen in. Dan is het noodzakelijk om de juiste artikelen aan te schaffen voor de juiste omstandigheden en risico’s. Om hierbij te helpen zijn er SUCAM (Selection, Use, Care and Maintanance) richtlijnen ontwikkeld. Deze richtlijnen geven aan wat belangrijk is tijdens het aanschafproces:

De toepassingsmogelijkheden en de kwaliteitseisen van het persoonlijke beschermingsmiddel zelf. De gebruiksmogelijkheden en het te bereiken beschermingsniveau van het persoonlijke beschermingsmiddel. De doelmatigheid van de persoonlijke beschermingsmiddelen wanneer zin in combinatie met elkaar worden gebruikt. Een belangrijk aspect bij de aankoop van PBM’s is ergonomie. Wanneer PBM’s comfortabel zitten en de juiste bescherming bieden worden ze eerder en op de juiste manier gebruikt. Voor sommige PBM’s is het zelfs aan te raden om ze persoonsspecifiek te maken, bijvoorbeeld oog- en gelaatbescherming.

In de Praktijkgids Persoonlijke Beschermingsmiddelen vindt u meer informatie over waar de producten aan moeten voldoen en welke bescherming ze moeten bieden. De verschillende soorten PBM’s worden hierin besproken.

Inhoud Praktijkgids Persoonlijke Beschermingsmiddelen
• Gehoorbescherming • Hoofdbescherming
• Voet- en beenbescherming • Valbescherming
• Verankeringspunten • Veilig werken met hoogteverschillen
• Beschermende kleding • Kogel- en steekwerende vesten
• Zichtbaarheidskleding • Beschermende handschoenen
• Oog- en gelaatbescherming • Ademhalingsbescherming (inclusief duikapparatuur)
• PBM voor de Brandweer • Ergonomisch ontwerp van persoonlijke beschermingsmiddelen
• Keuze, gebruik, onderhoud en beheer van persoonlijke beschermingsmiddelen


Gerelateerde artikelen

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl