Wijzigingen Gasinstallaties

04-01-2013 In december 2011 zijn twee herziene gasnormen, waarna het Bouwbesluit verwijst, gepubliceerd.

De gasnormen betreffen:

NEN 3028: eisen voor verbrandingsinstallaties

NEN 2757: bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties.


Status
De in bouwwerken aanwezige gastoestellen vallen niet onder het regime van het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit geeft geen voorschriften voor het ontwerp en fabricage van toestellen. De voorschriften hiervoor zijn vastgelegd in de Gastoestellen Richtlijn en het Besluit Gastoestellen. In dit besluit zijn de eisen voor deze toestellen vastgelegd

Belangrijkste Wijzigingen
Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen per norm voor gasinstallaties.

NEN 3028: Eisen voor verbrandingsinstallaties -
Het nieuwe Bouwbesluit verwijst voor de brandveilige opstelling van ‘kleinere’ verbrandingstoestellen naar NEN 3028. Hierdoor zijn een aantal nieuwe artikelen in hoofdstuk 4 toegevoegd. Ook is een aantal verwijzigingen geactualiseerd

NEN 2757: Afvoer van rookgas van gebouwgebonden verbrandingsinstallaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde - Bepalingsmethoden geschiktheid afvoersystemen
• Het normnummer is aangepast aangezien er al enkele jaren een deel 2 bestaat
• Een bepalingsmethode voor de beoordeling van CLV-systemen is toegevoegd

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl