Wijzigingen Gasinstallaties

04-01-2013 In december 2011 zijn twee herziene gasnormen, waarna het Bouwbesluit verwijst, gepubliceerd.

De gasnormen betreffen:

NEN 3028: eisen voor verbrandingsinstallaties

NEN 2757: bepalingsmethoden voor de geschiktheid van systemen voor de afvoer van rookgas van gebouwgebonden installaties.


Status
De in bouwwerken aanwezige gastoestellen vallen niet onder het regime van het Bouwbesluit. Het Bouwbesluit geeft geen voorschriften voor het ontwerp en fabricage van toestellen. De voorschriften hiervoor zijn vastgelegd in de Gastoestellen Richtlijn en het Besluit Gastoestellen. In dit besluit zijn de eisen voor deze toestellen vastgelegd

Belangrijkste Wijzigingen
Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen per norm voor gasinstallaties.

NEN 3028: Eisen voor verbrandingsinstallaties -
Het nieuwe Bouwbesluit verwijst voor de brandveilige opstelling van ‘kleinere’ verbrandingstoestellen naar NEN 3028. Hierdoor zijn een aantal nieuwe artikelen in hoofdstuk 4 toegevoegd. Ook is een aantal verwijzigingen geactualiseerd

NEN 2757: Afvoer van rookgas van gebouwgebonden verbrandingsinstallaties met een belasting kleiner dan of gelijk aan 130 kW op bovenwaarde - Bepalingsmethoden geschiktheid afvoersystemen
• Het normnummer is aangepast aangezien er al enkele jaren een deel 2 bestaat
• Een bepalingsmethode voor de beoordeling van CLV-systemen is toegevoegd

Eerder door u bekeken

Meedoen als commissielid?

Wie deelneemt aan normalisatie, beslist mee over de inhoud van de afspraken en is als eerste geïnformeerd over nieuwe initiatieven

Wilt u meer informatie over meedoen in een normcommissie aan het ontwikkelen van normen in uw vakgebied?

Hiermee kiest u voor invloed op uw werkveld.Contact opnemen

(015) 2 690 372

marketingno@nen.nlBelangrijke gaspublicaties
NPR 3378:2012 nl
Woningen:2006 nl

Belangrijke Waterpublicaties
NTR 3216:2012 nl
NTA 8111:2011 nl