Wijzigingen Waterinstallaties

07-01-2013 Op dit moment zijn er grote veranderingen aan de gang in nationale en Europese wet- en regelgeving die betrekking hebben op het onderwerp drinkwater.

water

Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe Drinkwaterwetgeving, Europese waternormen en het Bouwbesluit.

Op 1 juli 2011 is de Drinkwaterwetgeving van kracht geworden en vervangt hiermee de Waterleidingwetgeving uit 1957, inclusief daarop gevolgde aanpassingen. Hiermee zorgt de overheid ervoor dat in Nederland, ook in tijden van crisis, een hoge kwaliteit drinkwater wordt geleverd.


Het uitgangspunt is dat een hoge kwaliteit drinkwater noodzakelijk is voor de volksgezondheid. De Drinkwaterwetgeving houdt bovendien rekening met maatschappelijke veranderingen. Zo is een drinkwaterbedrijf verplicht in een crisissituatie nooddrinkwater te kunnen leveren. De Drinkwaterwetgeving gaat behalve over de productie en levering van drinkwater, ook over het doelmatig functioneren van drinkwaterbedrijven.

De drinkwaterwetgeving is in eerste instantie bedoeld voor drinkwaterbedrijven. Onder de wetgeving valt de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en vier ministeriële regelingen, te weten:

• Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening
• Regeling afsluiten drinkwater van kleinverbruikers (volgt nog)
• Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater
• Drinkwaterregeling

Belangrijkste Wijzigingen
Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen voor drinkwaterinstallaties:

NEN 1006: (Geheel aangewezen)
In het nieuwe Bouwbesluit wordt NEN 1006 in zijn geheel aangewezen. Dit betekent dat voor de aanleg van nieuwe installaties versie 2011 van NEN 1006 van toepassing is. De belangrijkste wijziging van NEN 1006 is dat er strengere regels aan huishoudwater worden gesteld. Dit is in lijn met de nieuwe drinkwaterwetgeving.

NEN 1006 geeft de eisen waaraan een leidingwaterinstallatie moet voldoen vanuit het oogpunt van volksgezondheid, veiligheid en doelmatigheid. De norm is bedoeld om te worden toegepast voor elke nieuw aan te leggen leidingwaterinstallatie en voor uitbreidingen, wijzigingen, gehele of gedeeltelijke vernieuwingen, herstellingen en onderhoud van een bestaande leidingwaterinstallatie.

NEN-EN 806: (Europese waternormen)
De Europese NEN-EN 806 serie ‘Eisen voor drinkwaterinstallaties voor gebouwen’ bestaat uit vijf delen die verschillende aspecten van drinkwater beschrijven. Tevens is er een technisch rapport waarin beschreven wordt hoe de groei van legionellabacteriën kunnen worden voorkomen. Onderwerpen die van belang zijn voor Nederlandse manier van werken en die passen binnen de Nederlandse wetgeving, worden in de herziening NEN 1006 meegenomen. Dit in samenhang met de regels die gelden voor (Europese) normalisatie.

NEN 3215: (Gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen)
NEN 3215 is nu in overeenstemming met het aangepaste Bouwbesluit gedig tot aan de perceelsgrens, ingeval het gebouw niet tot op de perceelsgrens is gebouwd, of tot aan een infiltratievoorziening indien hemelwater niet naar het openbare riool wordt afgevoerd

Eerder door u bekeken

Contact

Voor vragen over het aanschaffen van normen of trainingen, neem contact op met NEN Klantenservice.

015 2690 391

klantenservice@nen.nl

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Bouw & Installatie.

015 2690 324

bi@nen.nl