Arbomanagement

Arbomanagement is een hulpmiddel om systematisch invulling te geven aan de wettelijke verplichting voor werkgevers om zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en een beleid te voeren dat gericht is op het realiseren van zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden.

Een arbomanagementsysteem helpt organisaties om aan haar werknemers, vakbonden, overheden, klanten en andere belanghebbenden (stakeholders) te laten zien dat op een serieuze manier aandacht wordt besteed aan risico’s voor veilig en gezond werken.

Van OHSAS 18001 naar ISO 45001

In 2013 is besloten om OHSAS 18001 te reviseren en als ISO-norm te publiceren. De nieuwe ISO-norm moet aansluiten bij de High Level Structure (HLS) voor managementsysteemnormen. De HLS maakt het onder andere mogelijk om systemen gemakkelijker te integreren en audits op het gebied van diverse managementsysteemnormen te combineren. ISO/DIS 45001 volgt de structuur van de HLS.

ISO 45001 wordt de nieuwe standaard voor het managen van werkgerelateerde veiligheids- en gezondheidsaspecten, ook wel Arbo genoemd. De norm, waar momenteel nog hard aan gewerkt wordt, moet OHSAS 18001 gaan vervangen. Een bredere scope, meer aandacht voor gezondheid en de grotere rol van werknemers zijn - voor zover nu te beoordelen - de belangrijkste verwachte veranderingen die het bedrijfsleven kunnen raken.

OHSAS 18001

OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series) 18001 specificeert de eisen voor een arbomanagementsysteem dat een organisatie in staat stelt om:

  • de risico’s voor veiligheid en gezondheid van werknemers te identificeren en te beoordelen en maatregelen te treffen om deze risico’s binnen aanvaardbare grenzen te beheersen en aan de gestelde (wettelijke) eisen te voldoen;
  • vast te stellen welke arbodoelen worden nagestreefd;
  • te bepalen hoe de bedrijfsprocessen zo moeten worden georganiseerd, beheerst, gemonitord en zo nodig aangepast dat arbodoelen worden gerealiseerd en de arboprestaties continu verbeteren.

Op basis van OHSAS 18001 kan het arbomanagementsysteem van een organisatie door een onafhankelijke partij worden gecertificeerd.

Voor wie?

OHSAS 18001 is bedoeld voor alle organisaties die willen waarborgen dat zij voldoen aan wet- en regelgeving en die systematisch willen werken aan het verbeteren van hun arbeidsomstandigheden. OHSAS 18001 is van toepassing op alle typen organisaties, ongeacht aard en omvang. Zowel in de profit, non-profit, dienstverlening als industrie. In grote, maar ook in kleinere ondernemingen.

OHSAS 18001 kan worden gebruikt door arbomanagers en veiligheidskundigen bij bedrijfsleven en overheidsorganisaties, arboadviseurs, en toezichthouders bij de overheid.

De normen

Eerder door u bekeken

Meer informatie over Arbomanagement

Neem voor meer informatie over arbomanagement of deelname aan de commissie: Stephanie Jansen, NEN-Industrie en veiligheid

iv@nen.nl

Download gratis gids