ISO 55001 - Assetmanagement

ISO 55000-serie ‘Assetmanagement’:
Waarde uit kapitaalgoederen

De ISO 55000-serie voor assetmanagement geeft eigenaren van kapitaalgoederen een instrument in handen om hun ‘assets’ op een doelmatige, duurzame en kosteneffectieve wijze te beheren, afgestemd op de strategische doelen van de organisatie en de behoeften van de stakeholders.

Voor wie

De ISO 55000-serie is van belang voor de sectoren waar toepassing van assetmanagement al gemeengoed is, zoals (rijks-)vastgoed, industrie, energiesector/netbeheerders, infrasector, watersector en provincie/gemeenten. Voor asset owners, assetmanagers, service providers en toezichthouders is deze norm een praktisch instrument voor het beheer van hun assets.

De ISO 55000-serie

  • zorgt voor een optimale balans tussen de risico's, de kosten en de kwaliteit van dienstverlening en prestaties.
  • helpt invulling te geven aan maatschappelijke verantwoordelijkheid door duurzaam beheer van gebouwen, infrastructuur, procesinstallaties en andere kostbare bedrijfsmiddelen.
  • bevordert integraal ketenbeheer van betrokken partijen: asseteigenaren, assetmanagers, toezichthouders en service providers.

Voordelen ISO 55000-serie

  • Betere prestaties door verbetering van het rendement op investeringen.
  • Vergroting van de waarde van assets voor een organisatie gedurende de gehele levenscyclus.
  • Beheerste risico’s en bijdrage aan duurzaam gebruik van assets.
  • Verhoogde effectiviteit en efficiency van assetmanagement en daardoor betere dienstverlening en reputatie.

Samenhang ISO 55000, 55001 en 55002

ISO 55000 beschrijft de principes van assetmanagement en het belang en de toegevoegde waarde ervan voor een organisatie. Ook geeft ISO 55000 de termen en definities.
ISO 55001 beschrijft de eisen voor een assetmanagementsysteem en kan worden gebruikt als basis voor certificatie.
ISO 55002 geeft richtlijnen voor de toepassing van ISO 55001 en helpt bij de implementatie ervan.

Normcommissie Assetmanagement

Netwerken, met vakgenoten aan tafel en invloed uitoefenen op de norm en daarmee op de toekomst van uw eigen organisatie? Maak deel uit van normontwikkeling.

Meer informatie over de normcommissie Assetmanagement.

Gezocht: deskundigen voor schemabeheer ISO 55001

Bent u een asset owner, asset manager, service provider, certificerende instelling, toezichthoudende instantie of een adviserende partij en wilt u deelnemen de ontwikkeling van het certificatieschema ‘ISO 55001 Asset management’?
Hier vindt u meer informatie over NEN-College van Deskundigen "Asset management" resp. over het Platform “Centraal certificatieschema voor NEN-ISO 55001”.

Normen assetmanagement

Download gratis gids

Meer informatie over de ISO 55000-serie

Neem voor inhoudelijke informatie over de ISO 55000-serie contact op met Dick Hortensius.

(015) 2 690 303

dick.hortensius@nen.nl

Wilt u productinformatie of een bestelling plaatsen? Neem dan contact op met NEN Klantenservice

(015) 2 690 391

klantenservice@nen.nl