Auditing

Audits zijn een belangrijk instrument om het functioneren van organisaties te beoordelen. Ze vormen een onmisbaar onderdeel van managementsystemen. Audits zijn een belangrijke bron van informatie voor de directie om te beoordelen of doelstellingen worden gerealiseerd en op welke wijze de prestaties kunnen worden verbeterd.

ISO 19011:2011

De internationale norm ISO 19011 'Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen' helpt organisaties om hun interne auditsysteem vorm te geven. Daarmee is de norm een goede aanvulling op de eisen aan interne audits zoals die zijn vastgelegd in ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001 en andere normen voor managementsystemen.

Met ISO 19011 heeft u een belangrijk instrument in handen om uw managementsysteem te verbeteren of om een audit uit te voeren bij uw leverancier.

ISO 19011 is van toepassing op:

NEN-EN-ISO 9001:2008+C1:2009 nl

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen

NEN-EN-ISO 14001:2004 nl

Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik

OHSAS 18001:2007 nl

OHSAS 18001 - Arbomanagementsystemen - Eisen

NEN-ISO/IEC 27001:2013 en

Informatietechnologie - Beveiligingstechnieken - Managementsystemen voor informatiebeveiliging - Eisen

NEN-EN-ISO 22000:2005 nl

Voedselveiligheid managementsystemen - Eisen aan een organisatie in de voedselketen

NEN-ISO 15489-1:2001 nl

Informatie- en archiefmanagement - Deel 1: Algemeen

NEN-EN-ISO 50001:2011 nl

Energiemanagement-systemen - Eisen met gebruiksrichtlijnen

NPR-ISO/TS 16949:2009 en

Kwaliteitsmanagementsystemen - Specifieke eisen voor de toepassing van ISO 9001:2008 voor automobielproductie en organisaties die relevante service-onderdelen leveren

NEN-EN 12798:2007 en

Vervoerskwaliteitsmanagementsysteem - Weg-, spoor- en binnenwatervervoer - Aanvullende eisen voor het kwaliteitsmanagementsysteem volgens EN ISO 9001 met betrekking tot de veiligheid bij het vervoer van gevaarlijke stoffen

NEN-ISO/IEC 20000-1:2011 en

Information technology - Service management - Part 1: Service management system requirements

NEN-EN-ISO 13485:2012 en

Kwaliteitsmanagement medische hulpmiddelen

NEN-ISO 28000:2007 en

Specificatie voor veiligheidsmanagementsystemen voor de logistieke keten

NEN 7131:2010 en

Maatschappelijke veiligheid - Managementsystemen voor veiligheid, voorbereiding op incidenten en continuiteit - Eisen en aanbevelingen voor het gebruik

NEN-ISO/IEC 90003:2004 en

Software engineering - Guidelines for the application of ISO 9001:2000 to computer software

Praktijkgids 'Audting - Aan de slag met ISO 19011'

Door het uitvoeren van interne audits kunt u het managementsysteem in uw organisatie op peil houden. De praktijkgids 'Auditing - Aan de slag met ISO 19011' biedt praktische handvatten voor de toepassing van ISO 19011:2011. En is daarmee een handig naslagwerk voor uw interne auditors.

Risk-based auditing

In de gids leggen de auteurs de nadruk op risk-based auditing; het voorbereiden en uitvoeren van audits op basis van risicoanalyses. Alle elementen van goed en effectief auditen komen aan bod:

  • de principes van auditing,
  • het auditprogramma
  • de competentie van auditoren
  • de uitvoering van een audit, van initiatie tot en met follow-up

Eerder door u bekeken

Download gratis gids

Praktijkgids Auditing

UIT 2:2013 nl

Praktijkgids Auditing - Aan de slag met ISO 19011

UIT 74:2015 nl

De impact van de nieuwe ISO's - Experts aan het woord

UIT 68:2014 nl

(GRATIS) Gids De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

(015) 2 690 362

managementsystemen@nen.nl