Auditing

Audits zijn een belangrijk instrument om het functioneren van organisaties te beoordelen. Ze vormen een onmisbaar onderdeel van managementsystemen. Audits zijn een belangrijke bron van informatie voor de directie om te beoordelen of doelstellingen worden gerealiseerd en op welke wijze de prestaties kunnen worden verbeterd.

ISO 19011:2011

De internationale norm ISO 19011 'Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen' helpt organisaties om hun interne auditsysteem vorm te geven. Daarmee is de norm een goede aanvulling op de eisen aan interne audits zoals die zijn vastgelegd in ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 22000, ISO 27001, ISO 50001 en andere normen voor managementsystemen.

Met ISO 19011 heeft u een belangrijk instrument in handen om uw managementsysteem te verbeteren of om een audit uit te voeren bij uw leverancier.

Praktijkgids 'Audting - Aan de slag met ISO 19011'

Door het uitvoeren van interne audits kunt u het managementsysteem in uw organisatie op peil houden. De praktijkgids 'Auditing - Aan de slag met ISO 19011' biedt praktische handvatten voor de toepassing van ISO 19011:2011. En is daarmee een handig naslagwerk voor uw interne auditors.

Risk-based auditing

In de gids leggen de auteurs de nadruk op risk-based auditing; het voorbereiden en uitvoeren van audits op basis van risicoanalyses. Alle elementen van goed en effectief auditen komen aan bod:

  • de principes van auditing,
  • het auditprogramma
  • de competentie van auditoren
  • de uitvoering van een audit, van initiatie tot en met follow-up

Eerder door u bekeken

Normcommissie Auditing van managementsystemen

ISO’s populaire richtlijn voor het uitvoeren van audits van managementsystemen, ISO 19011, wordt herzien. Meepraten over de inhoud van ISO 19011 is nog volop mogelijk.

Download gratis gids

Praktijkgids Auditing

UIT 2:2013 nl

Praktijkgids Auditing - Aan de slag met ISO 19011

UIT 74:2015 nl

(GRATIS) De impact van de nieuwe ISO's - Experts aan het woord

UIT 68:2014 nl

(GRATIS) Gids De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

(015) 2 690 362

managementsystemen@nen.nl