ISO 19011 - Auditing

ISO 19011 is hét wereldwijde referentiedocument voor intern auditen. Audits zijn een belangrijk instrument om het functioneren van organisaties te beoordelen. Ze vormen een onmisbaar onderdeel van managementsystemen. Audits zijn een belangrijke bron van informatie voor de directie om te beoordelen of doelstellingen worden gerealiseerd en op welke wijze de prestaties kunnen worden verbeterd.
De nieuwe editie van ISO 19011 wordt in de zomer van 2018 verwacht.

De internationale norm ISO 19011 'Richtlijnen voor het uitvoeren van audits van managementsystemen' geeft richtlijnen voor het opzetten van een intern auditprogramma, het uitvoeren en rapporteren van audits en competentie-eisen voor auditoren.

ISO 19011 wordt herzien

Belangrijke reden voor herziening is de nieuwe High Level Structure (HLS) en kerninhoud van alle managementsysteemnormen waarop de audits worden uitgevoerd. Deze HLS is al doorgevoerd in ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001 en ISO 55001 en is de basis in alle ISO-normen voor managementsystemen.
De nieuwe editie van ISO 19011 wordt in de zomer van 2018 verwacht.

Risk-based auditing

Vanuit Nederland is tijdens de herziening met name stevig ingezet op het zogenaamde risk-based auditing. De verschuiving van compliance-based werken naar risk-based, met focus op kansen en risico's heeft ook implicaties voor de manier waarop de interne audit wordt uitgevoerd.
Bij het opzetten maar ook uitvoeren van het auditprogramma moet meer rekening worden gehouden met kansen en risico's voor de organisatie. Deze nieuwe manier van werken vereist ook andere competenties van een auditor. In de nieuwe managementsysteemnormen is meer nadruk komen te liggen op 'outside-in' dus dat de context meer wordt meegenomen in het ontwerpen en vaststellen van het managementsysteem. Ook dit heeft implicaties voor de interne audit van het managementsysteem.

De managementsystemen waarop ISO 19011 van toepassing is, zijn te vinden in de sectoren kwaliteit, (voedsel)veiligheid en beveiliging, gezondheidszorg, milieu en energie, industrie, assetmanagement, energiemanagement, dienstverlening en informatiebeveiliging.

Met ISO 19011 heeft u een belangrijk instrument in handen om uw managementsysteem te verbeteren of om een audit uit te voeren bij uw leverancier.

Trainingen op het gebied van auditing

Praktijkgids 'Audting - Aan de slag met ISO 19011'

Door het uitvoeren van interne audits kunt u het managementsysteem in uw organisatie op peil houden. De praktijkgids 'Auditing - Aan de slag met ISO 19011' biedt praktische handvatten voor de toepassing van ISO 19011:2011. En is daarmee een handig naslagwerk voor uw interne auditors.

In de gids leggen de auteurs de nadruk op risk-based auditing; het voorbereiden en uitvoeren van audits op basis van risicoanalyses. Alle elementen van goed en effectief auditen komen aan bod:

  • de principes van auditing,
  • het auditprogramma
  • de competentie van auditoren
  • de uitvoering van een audit, van initiatie tot en met follow-up

Eerder door u bekeken

Congres ISO 19011. Komt u ook?

Normcommissie Auditing van managementsystemen

ISO’s populaire richtlijn voor het uitvoeren van audits van managementsystemen, ISO 19011, wordt herzien. Meepraten over de inhoud van ISO 19011 is nog volop mogelijk.

Download gratis gids

Praktijkgids Auditing

UIT 68:2014 nl

De nieuwe ISO-normen - Duurzame verandering in managementsystemen

Vragen over dit onderwerp?

Neem contact op met NEN Managementsystemen

(015) 2 690 362

managementsystemen@nen.nl