BCM - Business Continuity Managementsystemen

Voorbereid zijn op een noodsituatie met NEN-EN-ISO 22301

De belangrijkste (bedrijfs)processen kunnen voortgang vinden, ook na verstorende incidenten: NEN-EN-ISO 22301. Het uitgangspunt is de kwaliteitscyclus Plan-Do-Check-Act, het borgen van kritische bedrijfsprocessen op basis van een inschatting van de risico’s.

Europese invloed

NEN-EN-ISO 22301 leent zich bij uitstek tot een nadere invulling in verschillende branches en sectoren. Door deze norm toe te passen borgt u de bedrijfskritische processen in uw organisatie en bent u voorbereid op elke calamiteit. Neem voor informatie contact op met security@nen.nl

Artikel vakblad Elsevier

Iedere organisatie kan geconfronteerd worden met incidenten die de bedrijfscontinuïteit in gevaar
brengen. Deze incidenten veroorzaken niet alleen directe schade door het stil leggen van de bedrijfsvoering, maar ook vertrouwensschade, waardoor klanten een andere leverancier kunnen gaan zoeken. Bent u zich bewust van de gevolgen van onverwachte gebeurtenissen?

Normen BCM

Downloads

Eerder door u bekeken