Bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening

Wat moet u doen bij een calamiteit? Wie moet er worden gewaarschuwd? Waar moet je heen? Vragen waarvan de antwoorden moeten staan in een ontruimingsplan.

Normen helpen u bij het opstellen van een ontruimingsplan voor uw gebouwen. Verantwoordelijkheden, afspraken en taken moeten in een ontruimingsplan nauwkeurig worden beschreven en vastgelegd.BHV volgens NEN 4000

De norm NEN 4000 ‘Bedrijfshulpverlening’ biedt een structuur die bedrijven helpt hierop voorbereid te zijn. De norm is bedoeld voor optreden van de Bedrijfshulpverlening (BHV), dat begint binnen de eerste drie minuten na het begin van een incident of calamiteit en eindigt na overdacht aan professionele hulpdiensten.

De norm

Waarom een ontruimingsplan?

De werkgever is verplicht om bedrijfshulpverleners aan te stellen (artikel 15, eerste lid), dat is wat de Arbowet voorschrijft. Ook het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit) eist een ontruimingsplan indien een brandmeldinstallatie aanwezig is. Daarnaast kan een ontruimingsplan noodzakelijk zijn voor het aanvragen van een milieuvergunning.

Op basis van NEN 8112:2010 is een online toolkit ontwikkeld om aan de hand van een stappenplan uw ontruimingsplan te maken of uw bestaande plan eenvoudig te toetsen aan de norm. Met deze toolkit geven wij u een handvat voor:

• Het checken of samenstellen van uw ontruimingsplan
• Het organiseren van uw BHV
• Het onderhouden van uw blusmiddelen

Toolkit Ontruimingsplan werkt online. Dat betekent dat u vanaf elke computer met internet toegang heeft en dat u altijd actuele (norm)informatie kunt raadplegen.

Preview Toolkit

Ontwikkeling nieuwe Toolkit

Achter de schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe NEN 8112, dit wordt een samenvoeging van NEN 8112 en NEN 4000. Met het verschijnen van de nieuwe norm, wordt ook de Toolkit aangepast. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen via NEN Arbomail.

Vragen? Meedoen? Commissie:

Bedrijfsnoodorganisatie
Prijzen 2014
Looptijd Prijs
Eénmalig: 1 gebruiker 6 maanden € 180,-- Bestel
Abonnement: 1 gebruiker 3 jaar € 250,-- Bestel
Abonnement: 2 gebruikers 3 jaar € 324,-- Bestel
Abonnement: 3 gebruikers 3 jaar € 486,-- Bestel

Vragen over Toolkit Ontruimingsplan

Hoe kan ik mijn wachtwoord wijzigen?
Neemt u hiervoor contact op met NEN Klantenservice
Moet ik nog schriftelijk opzeggen?
Een abonnement van 6 maanden loopt automatisch af. Een abonnement van 2 of 3 jaar moet u schriftelijk opzeggen.
Ik heb een vraag over mijn factuur, waar kan ik terecht?
Neemt u contact op met NEN Klantenservice
Is er een helpdesk voor technische vragen?
Ja, neemt u contact op met NEN Klantenservice. Zij helpen u verder.
Genereert de Toolkit automatisch een ontruimingsplan?
Nee, De Toolkit geeft aan welke onderdelen het plan moet bevatten en levert een sjabloon in MS Word. Zelf het ontruimingsplan schrijven maakt u bewust van alle aspecten en zorgt voor betere borging in uw organisatie.
Kan ik dmv de toolkit 8112 een plattegrond genereren voor mijn bedrijf?
Nee, de Toolkit maakt geen plattegronden aan.
Indien ik een ontruimingsplan heb opgesteld aan de hand van de Toolkit 8112 geeft NEN dan ook een certificaat?
Nee, NEN is geen certificerende instelling.
Is het mogelijk om alleen de 'checklist' te verkrijgen/aan te schaffen (zonder aanschaf van de Toolkit 8112)
Nee , dat is niet mogelijk.
Genereert de Toolkit automatisch een ontruimingsplan?
Nee, De Toolkit geeft aan welke onderdelen het plan moet bevatten en levert een sjabloon in MS Word. Zelf het ontruimingsplan schrijven maakt u bewust van alle aspecten en zorgt voor betere borging in uw organisatie.
Kan ik de pictogrammen uit NEN 1414 gebruiken voor mijn plattegronden?
Ja, de Toolkit bevat een zip-bestand met alle pictogrammen in .tiff-, .dwg- en .eps-formaat. U kunt dit bestand downloaden, waarna u alle pictogrammen kunt gebruiken.
Zijn de voorbeelden in de Toolkit 8112 bewerkbaar?
De voorbeelden van plattegronden zijn niet bewerkbaar.

RI&E volgens OHSAS 18001

Basis voor het werken aan goede arbeidsomstandigheden is het kennen van de risico’s. Als u zich bewust bent van de risico’s van uw organisatie kunt u gericht werken aan het voorkomen van ongewenste situaties en het voorbereiden op de inzet van uw bedrijfsnoodorganisatie. Gebruik hiervoor OHSAS 18001 Arbomanagement of NEN-ISO 31000 ...

Lees meer over Arbomanagement

De normen

OHSAS 18001:2007 nl

OHSAS 18001 - Arbomanagementsystemen - Eisen

ISO/IEC TR 18002:2000 en

Information technology - DVD read-only disk - File system specifications

NEN-ISO 31000:2009 nl

Risicomanagement - Principes en richtlijnen

BHV normen

Eerder door u bekeken

Meer informatie

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:

Femke Stoverinck.

(015) 2 690 180

iv@nen.nl

Handige overzichten PBM!

Normoverzichten PBM

Geen papieren kwartaaloverzicht meer. Nu digitaal en up-to-date!

Contact NEN Industrie & Veiligheid

Voor meer informatie of als u zich wilt aanmelden als normcommissielid:
Secretariaat

(015) 2 690 180

iv@nen.nl