Beschermende kleding

Als in werksituaties gewone werkkleding niet meer voldoende bescherming biedt tegen bijvoorbeeld weersinvloeden/klimaat of als er gevaar is voor letsel, moet beschermende kleding worden gedragen. Ook zichtbaarheidskleding is van cruciaal belang als het contrast tussen lichaam en achtergrond nihil is.

Het lichaam (romp) kan aan verschillende gevaren zijn blootgesteld en waartegen beschermende kleding bescherming moet bieden, zoals:
• Spatgevaar
• Hitte
• Lage en hoge omgevingstemperaturen
• Slechte weersomstandigheden
• Gebrekkige zichtbaarheid

Normoverzicht:

Normoverzichten Persoonlijke beschermingsmiddelen

Eerder door u bekeken

Leidraad aanschaf PBM's

Terug naar:

Commissie